Pacificatie

Lange tijd heb ik gedacht dat de Engelse term pacification in zwang kwam rond 1970, als een nog cynischer variant van ‘vredesproces’ – zoals in: het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen. Het was de periode toen duidelijk werd dat de Verenigde Staten de oorlog in Vietnam militair niet zouden winnen. Pacificatie werd het nieuwe doel, niet alleen maar de bevolking platbranden en -bombarderen, maar er ook hospitalen voor inrichten en gezondheidsvoorlichting verzorgen, hearts and minds winnen. In de ogen van de strategen van de RAND Corporation ging het om het creëren van een sociaal-politieke omgeving waarin “future insurgency would not flourish again”.

Later bleek dat het VSAmerikaanse concept nogal schatplichtig was aan de Franse koloniale ervaringen in Afrika in de 19de eeuw. In 1899 publiceerde een zekere generaal Galliéni, toen gouverneur van Madagascar, een handleiding met de titel Rapport d’ensemble sur la pacification, l’organisation et la colonisation de Madagascar. De beste manier om de nieuwe kolonie te pacificeren, zegt Galliéni, is de combinatie van geweld (force) en politiek, wat neerkomt op vernietiging en heropbouw (destruction en reconstruction).

L’emploi des colonnes a été trop souvent synonyme de destruction systématique des villages et des ressources de l’ennemi, parce qu’on assimile la guerre coloniale à la guerre d’Europe, dans laquelle le but à atteindre réside dans la ruine des forces principales de l’adversaire. – Aux colonies, il faut « ménager le pays et ses habitants, puisque celui-là est destiné à recevoir nos entreprises de colonisation future et que ceux-ci seront nos principaux agents et collaborateurs pour mener à bien ces entreprises. Chaque fois que les incidents de guerre obligent l’un de nos officiers coloniaux à agir contre un village ou un centre habité, il ne doit pas perdre de vue que son premier soin, la soumission des habitants obtenue, sera de reconstruire le village, d’y créer immédiatement un marché et d’y établir une école. Il doit donc éviter avec le plus grand soin toute destruction inutile … ». De tekst tussen aanhalingstekens bevat de instructies die hij aan zijn legeraanvoerders heeft gegeven.

Volgens Galliéni houdt pacification dus zeker niet de systematische verwoesting van dorpen in; dat is immers een benadering uit de Europese oorlogen, waar het er wel om gaat de belangrijkste krachten van de tegenstander te vernietigen. Maar wat lees ik nu in Hannah Arendts The Origins of Totalitarianism over de introductie van het concept ‘ras’ in de negentiende-eeuwse koloniale politiek (dat is ook de aanleiding voor dit stukje):

This (…) resulted in the most terrible massacres in recent history, the Boers’ extermination of Hottentot tribes, the wild murdering by Carl Peters in German Southeast Africa, the decimation of the peaceful Congo population – from 20 to 40 million reduced to 8 million people; and finally, perhaps worst of all, it resulted in the triumphant introduction of such means of pacification into ordinary, respectable foreign policies.

Is Arendt hier sarcastisch, of beschouwt ze de genocides en massamoorden die zij vermeldt – en afkeurt – als betreurenswaardige, maar, nou ja, bestaande methoden van pacificatie? Tja, het is ook een manier om vrede te bereiken: roei de tegenstand gewoon uit. Als je het zo bekijkt, zijn de massamoorden die het regime van Bashar al-Assad en het Russische leger in Syrië uitvoeren ook een vorm van vrede brengen.

Gedichtentrein – Hamletmachine

Plots ontvang ik in mijn postvak twee berichten met als onderwerp Gedichtentrein. Zowel Luk als Leen stelt mij voor om mee te doen aan een soort kettingbrief of pyramide “om de stille kracht van gedichten mee te verspreiden – kies een gedicht, tekst of bezinning waar je een goede herinnering aan hebt of wanneer het wat moeilijk ging”.

Ik dacht meteen aan een van de eerste verzen van Hans Faverey, uit 1968, en dat is ook wat ik verzonden heb.

Stilstand

 in aanbouw, afbraak

in aanbouw. ‘Leegte,

 zo statig op haar stengel’;

land in zicht, geblinddoekt.

 

Ik kan er blijven naar kijken, ik hou nog steeds van Faverey zijn vroege werk.

Achteraf las ik de e-mails nog eens over, en toen drong de vermelding “tekst of bezinning” pas goed tot me door. Nu, als er een tekst of bezinning is die ik op gelijk welk moment kan oproepen, omdat die voor mij symbool staat voor een hele geschiedenis van denken en leven, is het deze:

Een spook waart door Europa – het spook van het communisme. Alle machten van het oude Europa hebben zich tot een heilige drijfjacht tegen dit spook verbonden, de paus en de tsaar, …

De eerste alinea van het Manifest der Communistische Partij, eerste editie 1848.

Voor mij is dat een opening van hetzelfde kaliber als

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide: Er zij licht; en er was licht. …

Genesis, 1: 1-3

 

Maar eigenlijk is de tekst die misschien wel het allermeest indruk ooit op mij heeft gemaakt, deze, die begint met:

Ik was Hamlet. Ik stond aan de kust en praatte met de branding BLABLA, in de rug de ruïnes van Europa. …

Even later volgt het fragment

HET EUROPA VAN DE VROUW

 Ik ben Ophelia. Die de stroom niet heeft gehouden. De vrouw aan de strop. De vrouw met de opengesneden polsaders. De vrouw met de overdosis OP DE LIPPEN SNEEUW De vrouw met het hoofd in het gasfornuis. Gisteren heb ik opgehouden me te doden. Ik ben alleen met mijn borsten mijn dijen mijn schoot. …

Enzovoort. Het is de vertaling door Sigrid Vinks & Jan Decorte van Die Hamletmaschine van Heiner Müller. Eigenlijk, vind ik, moet je de tekst in het Duits lezen of horen.

Ich war Hamlet. Ich stand an der Küste und redete mit der Brandung BLABLA, im Rücken die Ruinen von Europa.

 (…)

 Ich bin Ophelia. Die der Fluß nicht behalten hat. Die Frau am Strick Die Frau mit den aufgeschnittenen Pulsadern Die Frau mit der Überdosis AUF DEN LIPPEN SCHNEE Die Frau mit dem Kopf im Gasherd. Gestern habe ich aufgehört mich zu töten. Ich bin allein mit meinen Brüsten meinen Schenkeln meinem Schoß. Ich zertrümmre die Werkzeuge meiner Gefangenschaft den Stuhl den Tisch das Bett. Ich zerstöre das Schlachtfeld das mein Heim war. Ich reiße die Türen auf, damit der Wind herein kann und der Schrei der Welt. Ich zerschlage das Fenster. Mit meinen blutenden Händen zerreiße ich die Fotografien der Männer die ich geliebt habe und die mich gebraucht haben auf dem Bett auf dem Tisch auf dem Stuhl auf dem Boden. Ich lege Feuer an mein Gefängnis. Ich werfe meine Kleider in das Feuer. Ich grabe die Uhr aus meiner Brust die mein Herz war. Ich gehe auf die Straße, gekleidet in mein Blut.

 

In mijn lange leven heb ik wat voorstellingen gezien van de Hamletmachine. Ik was bijzonder enthousiast over die van Het Trojaanse Paard (Decorte & Vinks) in de Beursschouwburg 1981; de versie op het Holland Festival 1983 vond ik dan weer “pijnlijk in haar achterhaald avant-gardisme uit de jaren zeventig, dat niets toevoegde aan tekst noch teater”. Heiner Müller, die gestorven is in 1995, wordt vandaag amper nog gespeeld. Misschien heeft dat te maken met de achtergrond van zijn werk. Müller is steeds in de Duitse Democratische Republiek blijven werken en wonen – dat wil zeggen, zolang die nog bestond en niet opgeslorpt was door het huidige Duitsland – en veel van zijn werk was een zeer kritische benadering van het ‘reëel bestaand socialisme’. Nou ja, dat reëel bestaand socialisme bestaat niet meer, dus je zou kunnen zeggen dat Müllers werk ook achterhaald is.

Maar nu toevallig heeft Le monde diplomatique van maart 2020 het nog over hem in een kort boeksignalement. De auteur verwijst naar Müllers opvatting dat er veel oplossingen zijn, maar te weinig problemen, en dat het belangrijk is problemen uit te vinden of te zoeken en ze belangrijk te maken – de oplossingen vind je dan vanzelf wel, die vind je in alle vuilnisbakken. Doctrine moet je zo diep mogelijk begraven, zodat de honden ze niet kunnen vinden – en dat tot wanneer je ze weer kan opgraven en confronteren met een nieuwe werkelijkheid.

Zou het nu eens geen tijd worden om ze weer op te graven, vraagt Le monde diplomatique zich af.

Twelve dead prisoners

“A group of detainees proceeded to a training and one of them wore a blue chirurgical mask, like in a hospital. From out of her control booth, a warden required him to take it off so that she could see his face. But the other wardens, who were at just a few centimetres from this detainee, insisted he keeps it on. There was an unbelievable tension.” A lawyer tells on Mediapart of her visit to a client in the Fresnes detention centre (France). “The prisoners fear that people bring in the virus from outside.”

There is this paradox when it comes to the situation in prisons. In essence these are centres of confinement. Very well, one could say, at a time when all citizens are urged to stay inside their homes and not go out into public spaces. On the other hand, every confined area enhances the spread of diseases within its walls. And even the more so since – be it in France, Belgium or Italy – the prison systems suffer from a serious and continuous overcrowding, with consequent dubious hygienic situations. In such a context, and aggravated by the year-long policies of budget cuts, in all countries the incidence of health problems in prisons is a multiple of the one outside. More specifically, no judicial or prison system has ever succeeded in dealing adequately with the primary and secondary problems related to illicit drugs that many detainees experience.

On his blog, Luk Vervaet mentions some recent epidemic outbreaks within Belgian prisons:

June 2017, detection of measles in the prison of Gent, followed by the interdiction of visits and of the arrival of new detainees and by the cessation of transport towards the courts. In April 2019 the prison in Mons is struck by what penitentiary authorities and trade unions call “a catastrophe”: an epidemic of bedbugs, that could even spread outside the walls and thus cause a general public health problem. End May 2019, there is an epidemic of measles in the Lantin prison, followed by the week-long isolation of a thousand inmates in their cells, no transfers, no visits by relatives. In July 2019, the women’s prison in Berkendael is touched by the bedbugs epidemic, resulting in a complete lockdown for one month: no visits, no activities, no telephone, no services from the outside. September 2019 a dozen scabies cases are detected in the Arlon prison.

The combination of carceral conditions and the (fear for an) outbreak of COVID-19 seems for now to have had the most dramatic effects in Italy, where twelve deaths in prison are recorded – not due to the SARS-CoV-2 itself. On 8 March  the Italian government decided to suspend not only the prison visits of relatives and volunteers, but also the permissions to leave (for instance to work outside) and the regimes of semilibertà  (half-open prisons). This caused an almost immediate uproar in more than forty detention centres, where detainees asserted that not their family, but prison staff who used to go in and out did carry the virus into the institution. There was some violence, prisoners mounted on the roof in Trappani to claim amnesty or remission of punishment, in Melfi a few agents and sanitary staff were temporarily locked up, and on several locations the prison pharmacies and infirmaries were plundered. The twelve deaths are supposedly all due to the same cause: overdoses or fatal combinations of methadone, benzodiazepines and other drugs. According to prison officials, the uproar caused the destruction of some 600 to 2,000 beds (out of the approximately 50,000 places occupied nowadays by more than 61,000 detainees), thus leading to further overcrowding.

Overpopulation and illicit drugs, these are, I think, the main themes you have to assess when it comes to dealing with the coronacrisis in prison. Just as the famous Swedish hysteric might say: “Thanks to the coronavirus we have lowered CO2 emissions and so contributed to saving the climate”, you might also say “The COVID-19 epidemic is an occasion to reconsider both incarceration policies and the war on drugs users”.

Immediate measures to be taken are obvious: basic precautions, such as elementary hygienic conditions in the cells (water, soap, bleach – not evident in all Belgian prisons) or keeping distance (but how do you keep distance in routine practices as the palpation or search of prisoners before or after visits or recreation?). And also, what with the regular contacts between detainees and police, wardens, social assistants, lawyers and instructors, who all of them are able to introduce the virus within the prison walls? In Belgium a telephone credit of € 20 is promised to every detainee, as compensation for the temporary suspension of actual visits by relatives. And of course, first and foremost, information – information to staff and detainees about measures taken, risks to avoid, situations in and outside the institution.

Depending on the legal and social contexts and possibilities, different countries are trying to reduce temporarily overcrowding in order to minimize the risks of contamination and to make room for the isolation of infected inmates. On 16 March the Italian government seems to have reversed the measures taken a week earlier. Those who are already in a regime of semilibertà and therefore not obliged to return to prison at night, keep that permission till the end of June. Home detention should be allowed to all prisoners who have less than eighteen months to go and comply with some other requirements (no mafia-related offenses, no disciplinary sanctions, etc.) and the use of electronic bracelets, where available, should be extended (alas! the former minister of the Interior, Salvini, had blocked the acquisition of electronic bracelets). But then again, an insider of the Italian prison system tells me that assign into home detention only detainees with eighteen months left would be far from sufficient, since it would affect but about 4,000 prisoners; to be effective at least all those with maximum four years to go should be sent home.

Several other measures are being considered to diminish temporarily the overcrowding. France (more than 70,000 detainees) knows the theoretical possibility of suspending on health grounds the execution of prison sentences of infected people. Remission of penalty or amnesty is a practice that several countries have made use of in the past. In Berlin one considers the (temporary?) release of some two hundred seventy notorious public transport freeriders who serve out a substitute sentence for not paying their fines. And why not release the old, fragile and sick detainees who don’t represent an actual danger for society – assuming of course there is someone outside to take care of them.

A specific role is reserved for the judiciary, if only because all deprivation of liberty has to be submitted at one point or another to a judicial ruling. If nowadays the courts don’t function, what then with the people who are already in pre-trial detention or police custody? More in general, if one wants to avoid prison overcrowding, a fundamental responsibility of the judiciary is to convict less people to prison sentences, and most importantly, to put an end to the widespread abuse of police custody and pre-trial detention (36% of the incarcerated in Belgium) to put suspects under pressure and as an instrument of provisional punishment. The persistence of this kind of primitive repressive reaction is again illustrated in Mediapart, by another French lawyer. She testifies about gilets jaunes being arrested in Paris during a protest march last weekend.

I have seen many prolongations of police custody for really empty records, that in the end led to a dismissal. Police custody took place in cells with six persons, without access to water, without any possibility of washing hands, in extremely complicated sanitary conditions. … A person suffering from Crohn’s disease, who is in a situation of immunodeficiency, has passed at least 24 hours without his treatment. Finally, he has been dismissed without further proceedings. Will the criminal justice system ever succeed in adjusting its reflex of police custody and pre-trial detention, or is this too integrated, like a kind of formatting?

The actual COVID-19 epidemic offers an opportunity to reconsider basically carceral and drugs policies. That people personally want revenge can be absolutely understandable (I myself sometimes dream of it), but is punishment an acceptable instrument for the organisation of society?  And isn’t it about time to leave the idea of a war on the consumers of illicit drugs, and to treat related (social) problems as a matter of public health instead as a criminal or a military problem?

Musique et chaos

La musique, peut-elle conjurer le chaos ? En tout cas, elle peut repousser le chaos. Si l’on ne considère la musique que comme la combinaison de rythmes et de mélodies, c’est clair. Mais même dans ses approches à première vue les plus chaotiques, comme l’indéterminisme de Cage, le free jazz ou les chants guerriers des peuples indiens des Saulteaux, il y toujours cette organisation de hauteur, timbre, volume et durée qui produit ce qu’on appelle musique.

Dans Mille plateaux Deleuze/Guattari accordent quelques belles pages à ce thème (‘1837 – De la ritournelle’). La chanson (la musique) ne sert pas qu’à déterminer momentanément un centre « stable et calme, stabilisant et calmant » au sein du chaos ; elle peut fonctionner également dans l’organisation d’un espace défini pour tenir les forces du chaos à l’extérieur. Ils écrivent :

Or les composantes vocales, sonores, sont très importantes : un mur du son, en tout cas un mur dont certaines briques sont sonores. Un enfant chantonne pour recueillir en soi les forces du travail scolaire à fournir. Une ménagère chantonne, ou met la radio, en même temps qu’elle dresse les forces anti-chaos de son ouvrage. Les postes de radio ou de télé sont comme un mur sonore pour chaque foyer, et marquent des territoires (le voisin proteste quand c’est trop fort). Pour des œuvres sublimes comme la fondation d’une ville, ou la fabrication d’un Golem, on trace un cercle, mais surtout on marche autour du cercle comme dans une ronde enfantine, et l’on combine les consonnes et les voyelles rythmées qui correspondent aux forces intérieures de la création comme aux parties différenciées d’un organisme. Une erreur de vitesse, de rythme ou d’harmonie serait catastrophique, puisqu’elle détruirait le créateur et la création en ramenant les forces du chaos.

A la fin des années huitante, j’ai participé à la création de quelques « sculptures mouvantes-sonores » de Toine Horvers. Horvers se présentait explicitement comme artiste plasticien, pour qui le son était un matériau comme tant d’autres. Il employait du son pour répartir et délimiter des espaces. Tantôt de manière statique, comme dans Rolling 1, où une lignée de percussionnistes construisait un mur de roulement de tambour sur le lieu d’un mur démoli ; tantôt en mouvement, lorsque comme dans Crossing un groupe de chanteurs dessine des formes en avançant dans un espace vaste. L’intensité et le volume du son peuvent être déterminés par des facteurs comme la luminosité changeante ou l’endroit spatial où l’exécutant se trouve, mais ce qui importe n’est pas le son en tant que musique, mais en tant que matériel à construire un espace temporaire.

Une illustration artistique donc des idées de Deleuze et Guattari sur le son comme composante d’espaces limités. La dernière phrase de la citation par contre me rappela tout de suite le concept d’hétérophonie, dans l’interprétation de Mauricio Kagel. Pour lui, les erreurs de vitesse, de rythme ou d’harmonie ne provoquent rien de catastrophique – peut-être il ne peut même y avoir des erreurs.

L’hétérophonie est un concept musical ancien. Platon déjà semble avoir rejeté l’idée – pas vraiment une surprise. Il la condamnait comme une forme de jeu contre les règles, plusieurs instruments sonnant simultanément, mais ni à l’unisson, ni en contraste séquentiel. Au vingtième siècle le terme réapparait dans l’ethnomusicologie pour désigner spécifiquement quelques pratiques musicales exotiques. On parle d’hétérophonie positive dans la musique « primitive » ou orientale, lorsqu’un thème est exécuté simultanément par deux ou plusieurs voix, en stimulant la diversité naturelle des chanteurs et des instruments comme une expression de créativité artistique. Une hétérophonie négative par contre se produit accidentellement, comme dans la marche à pied spontanée de gens qui vont dans la même direction sans trop se soucier de garder le rythme – pas comme une marche militaire donc. Le musicologue Curt Sachs remarqua que dans ce cas aussi bien les musiciens que l’audience ferment les oreilles pour les éventuelles consonances ou dissonances. Pour tous, les commencements et les terminaisons insouciants, ou les prolongations et les raccourcissements imprécis de notes sont parfaitement acceptables. Un exemple bien connu est le chant des paroissiens. On commence le cantique plus ou moins tous ensemble, la mélodie est suivie dans un certain corridor de rythme et de tonalité, et à la fin tout le monde se retrouve plus ou moins au même point final – mais ce manque de qualités artistiques ne gêne pas, parce qu’elles ne sont pas essentielles pour la dévotion. Au fond, toute hétérophonie est la superposition d’une structure musicale de base par une modification de cette même structure – avec un cours temporel déviant ou des accents différents de couleur, de timbre et de volume.

Entre 1959 et 1961 Mauricio Kagel composa Heterophonie pour 42 instruments solo (et d’autres ad libitum). L’œuvre contient des éléments d’hétérophonie positive et négative. La forme positive apparaît dans les parties composées en détail, par exemple quand le compositeur dissout les structures internes d’un accord en lignes dynamiques et rythmiques. Elle apparaît également, dans une forme plus aléatoire, lorsque la ligne mélodique est donnée, mais que les musiciens sont libres de commencer l’exécution à n’importe quel moment endéans la mesure – qui n’est d’ailleurs que vaguement indiquée.

L’hétérophonie négative apparaît à la suite de la division de l’orchestre en cinq familles sonores classiques : les bois, les cuivres, la percussion, les claviers et les cordes. Pour chacune d’elles la partition est réduite à une simple ligne ; des symboles ordonnent les musiciens à jouer le ton le plus haut ou le plus bas de leur instrument, ou bien un des tons les plus hauts ou les plus bas, ou bien encore une note intermédiaire. Même si dans ces parties la structure temporelle était rigide, la chance d’atteindre un accord préconçu ou un unisono serait pratiquement zéro. En effet, chaque famille contient des instruments d’un volume et d’une intervalle tonale différents. Dans ces sections, la composition de Kagel indique de façon générale la direction, et de manière approximative le chemin pour procéder. Pendant une introduction à la radio, le compositeur indiqua d’ailleurs que tout instrument serait  acceptable pour cette œuvre, y compris des sources sonores exotiques, anciennes, électroniques ou rares.

La composition consiste donc d’un cadre dans lequel parfois les conditions de jeu des musiciens sont élaborées, tandis que à d’autres moments/endroits elles restent libres. De cette manière Kagel se distancie du concept du compositeur en tant que législateur tout-puissant, le créateur qui prévoit le résultat sonore des règles prescrites, parce que c’est lui qui les a notées et décrétées à son bureau. L’aspect le plus récalcitrant à la domination globale de la part du compositeur est le timbre, la couleur du son. Même si un musicien exécute avec le plus de précision possible les directives concernant la hauteur, la durée et le volume, le résultat final acoustique est imprévisible. Ainsi, même si le compositeur avait senti l’urgence de noter le plus exactement possible tous les paramètres musicaux, il n’y a finalement pas de raison de croire que l’exécution finale traduise réellement la partition.

Dans les interprétations musicales, l’intention du compositeur est une chose, le résultat acoustique bien souvent une autre. La distance entre les règles établies et le résultat final est le fruit de la chance, des circonstances, de la qualité de la partition, des musiciens et de l’audience, des conditions acoustiques, d’humeurs personnelles, etc. Ce que Kagel a fait dans Hétérophonie n’est pas refuser de formuler des règles, mais incorporer dans le total de ces règles l’espace pour toutes sortes de contingences. Le résultat est que, même pour ceux qui sont censés obéir aux règles, l’aboutissement de leurs efforts est incertain. La composition ne contient pas de passages difficiles qui ont besoin de répétitions. Pour le compositeur, la tâche primordiale est de créer une forme de cohérence qui est en même temps assez générale pour accepter même les interprétations les plus excessives. L’imprévisible est dû au cadre de la réalisation musicale, qui est tellement large et général que les exécutants peuvent contrôler leurs propres lignes, mais ne peuvent jamais imaginer l’effet global qui se produit lorsque les autres réalisent leur partition (suivant leurs règles) au même moment. Le résultat final ressemble à un mélange de compositions singulières. Pour l’audience il serait pratiquement impossible de reconnaître les règles de la composition – bien qu’elle puisse être certaine qu’il y a des règles et que les musiciens les suivent.

Catastrophe ? Ou métaphore pour un vivre ensemble autonome ?

Allez, circulez!

In zijn analyse van de relaties tussen de twee extreemrechtse partijen Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) en Vlaams Belang (VB) stelt Loonis Logghe in Lava 11 (‘De pikzwarte tweekoppige leeuw’): “Het grootste verschil tussen N-VA en Vlaams Belang ligt in de mogelijkheden die ze open laten voor wie tot ‘de natie’ kan behoren. N-VA noemt zichzelf ‘civiele nationalisten’, die toelaten dat mensen van over de hele wereld deel kunnen uitmaken van de gemeenschap, zo lang ze zich volledig assimileren met de identiteit van het ‘oorspronkelijke volk’. Het Vlaams Belang laat die mogelijkheid niet toe: voor hen bepalen achtergrond en ras de cultuur, wat niet te omzeilen valt.”

Nu blijkt dat onderscheid misschien wel uit teksten van beide partijen, maar beleidsmatig streeft ook de N-VA er naar integratie, laat staan assimilatie, van nieuwkomers zoveel mogelijk te belemmeren. Na uitgebreid en langdurig overleg tussen de beide nationaal-populistische partijen legde immers de N-VA in oktober 2019 aan haar coalitiepartners een regeerakkoord voor dat stipuleert: “Nieuwkomers die succesvol inburgeren, krijgen alle kansen in onze samenleving.” En vervolgens worden maatregelen aangekondigd om ‘succesvol inburgeren’ zo veel mogelijk te verhinderen. Zo vermeldt hetzelfde regeerakkoord onder meer: “We stappen af van het gratis inburgeringsbeleid. Inburgeraars zullen een financiële vergoeding moeten betalen van twee keer 90 euro wanneer ze een inburgeringscontract tekenen. (…) Bij het afleggen van de toetsen NT2 en maatschappelijke oriëntatie betalen ze voor elk van deze twee toetsen 90 euro. (…) Indien de inburgeraar niet slaagt, dient men opnieuw te betalen voor een nieuwe test. Onkosten die de inburgeraar maakt in het kader van zijn inburgeringstraject (bv. vervoersonkosten) kunnen niet langer worden terugbetaald door de Agentschappen.” En dat gaat dan nog alleen om verplichte cursussen en opleidingen; ook fundamentele zaken als wonen, werk en financiële ondersteuning in nood worden steeds minder bereikbaar gemaakt voor nieuwkomers. In die zin is er steeds meer sprake van één blok N-VA/VB.

Waarin de napo’s van N-VA/VB ook vrij eenstemmig zijn, is hun afkeer van Europa, althans van de Europese Unie en de Europese instellingen. Dat is niet onlogisch. De formele grondslag van de Europese Unie ligt in het bevorderen van het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal (in die volgorde, en althans voor zover die personen enzovoort zich toch al binnen de grenzen van de Unie bevinden). Circuleren, daar gaat het bij de EU om, niet om integreren. Integratie is in wezen een nationalistische doelstelling: wie op een bepaald ogenblik ophoudt te circuleren, moet zich integreren in de natie. Alleen, als je geen ‘integratie’ van vreemd gespuis in je zuivere ‘natie’ wil, moet je dus ook dat circuleren tegengaan. Europa, allemaal goed & wel, maar dan wel als een vrije samenwerking van blanke organische naties, die zelf hun grenzen beschermen. Niet voor niets beschreef in DS weekblad een vriend de ideoloog van N-VA, Joachim Pohlmann, in deze woorden: “Joachim is een van de weinige mensen in Vlaanderen met wie je kan doordiscussiëren over de Duitse idealisten. Denkers die de waarden van de klassieke oudheid verbinden met die van de verlichting, de romantiek en het christendom. Het zijn échte Europeanen.” Tot daar de omschrijving van echte Europeanen.

Maar wat moet je dan met personen die uitgecirculeerd zijn? Is het ‘succesvol inburgeren’ van N-VA hetzelfde als ‘integratie’? De partij stuurt een Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering aan, dus blijkbaar gaat het om twee verschillende zaken. Ik weet het, tien jaar geleden nog bestond inburgering uit het leren van de taal, van de ‘normen en waarden’ van de Vlaamse samenleving (voortaan de Vlaamse Canon), en van wat praktische zaken zoals het gebruik van de 10-rittenkaart van De Lijn. Integratie was dan weer een wederzijds proces waarin nieuwkomers en autochtonen leerden samenleven met elkaar. Integratie betekende letterlijk opgenomen worden in de ontvangende  gemeenschap.

Sinds de erkenning van het begrip superdiversiteit zijn die simpele vormen van integratie en inburgering een stuk complexer geworden. De decennia lange circulatie naar en binnen Europa heeft overal neerslagen en sporen nagelaten, die maken dat er niet meer zo maar één gemeenschap is waarin je kan inburgeren en integreren. Zelfs de officiële ‘ontvangende’ gemeenschap heeft al lang niet meer één eenduidig kader van normen, waarden en cultuur. Het erkennen van superdiversiteit komt er eigenlijk op neer dat je per context kan uitmaken welke integratie je wil. Traditioneel maak je om te beginnen een simpel onderscheid tussen liberale integratie of burgerschap (het recht om rechten te hebben) en republikeinse integratie of burgerschap (politieke deelname). Wil je gewoon het recht hebben om aanspraak te maken op een tegemoetkoming, of wil je zelf mee kunnen bepalen wie dat recht kan hebben, wanneer en hoe?

Uit alles blijkt dat de napo’s het moeilijk hebben met zowel de liberale als de republikeinse vorm van burgerschap of integratie (de enkele vrouwelijke N-VA-boegbeelden met Marokkaanse of Koerdische achtergrond doen daar niet aan af). Van oudsher was nationaliteit (het behoren tot de formele natie) het criterium en het bewijs van volwaardige integratie en burgerschap, tegelijk liberaal en republikeins.  De napo’s zagen het gevaar: als al wie circuleert na verloop van tijd en onder bepaalde omstandigheden de nationaliteit kan verwerven, dan zijn wij nog even ver van huis. Naturalisering (de toekenning van de Belgische nationaliteit) is moeilijker geworden, daarover kon men al een tijd geleden een brede nationale consensus creëren – al goed dat er (voorlopig) niet ook een Vlaamse nationaliteit is. Wat er nu, ironisch genoeg, voor de N-VA/VB overblijft om te voorkomen dat de volksgemeenschap blijvend geïnfiltreerd wordt door nieuwkomers, is een perverse interpretatie van het motto van de Europese Unie: Allez, circulez!

Qu’est-ce que la complexité ?

Récemment quelqu’un me dit d’un ton désespéré: « Mais ça, c’est vraiment très complexe ! » Moi, je me rappelais la boutade « La complexité n’est pas le problème ; la complexité est la solution ». Mais cela alors, il aurait fallu l’expliquer. Je vais tenter le coup ici.

Depuis que Dieu n’est plus le critère absolu pour décider entre vrai et faux, il n’y a plus de point universel d’où l’on peut connaître le monde une fois pour toutes. A chaque fois, il faut se rendre conscient que notre compréhension du monde est influencée, même déterminée, par le contexte social (âge, genre, classe, éducation, niveau de vie ou de santé, convictions politiques, émotions fortuites …). Dès lors, à chaque fois, il faut se demander également ce que l’on comprendrait si on se trouvait dans une autre situation.

Ensuite, il faut se rendre compte qu’on ne voit pas les choses dans toute leur totalité. Du point de vue où l’on se trouve, il y aura toujours des faces, des strates cachées. Ce qui peut paraître simple ou homogène sera toujours multiple ou hétérogène à y regarder de plus près. En plus, ce qui « est » fait en réalité partie d’un processus, n’est qu’un moment ou un produit d’une séquence de procédés. Ce qui « est » est presque toujours en train de « devenir ». Et tous ces phénomènes dont on parle créent en fin de compte des maillons ou des nœuds dans une multiplicité de procédés et de processus, qui diffèrent les uns des autres, mais qui construisent des réseaux et sont bien connectés entre eux – ou peut-être non, si l’on suit une approche rhizomatique.

Dans ce sens, la complexité n’est donc pas une question ; elle est une réponse : voici comment essayer de comprendre des phénomènes qui peuvent paraître simples, mais qui ne le sont pas du tout. Il est donc nécessaire de poser d’autres questions, des questions d’un nouvel ordre qualitatif, que celles que suscite une approche traditionnelle. Donc pas « pourquoi ? » Pourquoi est-ce que cela arrive ? Pourquoi ils font ça ? Dans un souci de respect pour la complexité, il est plus intéressant de se demander « Comment est-ce que cela arrive ? Comment en sont-ils arrivés à faire ça ? »

Le problème se situe alors plutôt dans les tactiques à déployer pour aborder cette multiplicité de réseaux. La solution la plus évidente est de détailler le problème en créant des systèmes temporaires qui subdivisent le général sous divers angles. Chaque point de vue délimite les contours d’une part du problème, définit les éléments à voir, et décide quel matériel est pertinent dans un certain contexte. Chaque connaissance, chaque compréhension, toute vérité sera donc nécessairement temporaire, relative et incomplète.

Le défi de la complexité nécessite une hardiesse à vouloir construire à chaque fois des systèmes d’analyse sociale où s’intègrent les arguments et l’expérience dont naît la pensée. Construire, disons en permanence, des systèmes temporaires analysant les relations entre pouvoir, vérité et subjectivité, avec le but de comprendre un peu le monde autour de nous, n’est-ce pas trop demander ? Heureusement, c’est ce que font déjà beaucoup de gens, spontanément et inconsciemment, dans une bonne part de leur vie ; cela pourrait aussi être la seule façon de contrer les pensées populistes qui exigent que tout soit ou noir ou blanc, que les gens soient ou bien le « peuple » ou bien une menace.

1000 meters

Here’s another ‘green’ one who would like to flood (‘volplempen’) the earth with wind turbines (see also Over duurzaamheid en actie). Boris Palmer is a member of the German party Bündnis 90/Die Grünen and Oberbürgermeister of the city of Tübingen in Baden-Württemberg. Unlike many other green politicians, this one openly declares that his main aim nowadays is the saving of the wind industry. What’s at stake?

The German (federal) government would like to impose a distance of at least 1000 meters between wind turbines and residential areas. This distance should be maintained quite rigidly. In the taz Palmer declares that a spacing of a thousand meters would eliminate about half of the possible sites for wind generators. Due to the widespread resistance of the population against the siting of any more wind energy production zones, construction firms are said to have lost up to 75% of building orders, compared to two years ago. So Palmer’s glad that at least in one other German Land the government is aware of the “drama” that the wind industry “is very short of an exit”. To really save this industry however, awareness is not enough, immediate drastic action is required, he says. Boris Palmer has a plan.

The federal government should provide new building orders for the wind generator companies to be able to bridge the actual dip in construction jobs. As long as there are no new and final decisions about new sites, these turbines should be stocked on the factory grounds. Then later, when and where the Grünen will rule, the implanting of the machines could start immediately. In the meantime, the Länder should create their own planning agencies to handle the “much too complicated procedures” for the approval of construction sites. These agencies should have the task of providing yearly a certain amount of appropriate locations – read: of circumventing or overruling local resistance and (judicial) procedures, a tactic very common indeed to many other countries where the population resists further degradation of their living environment. The Bundesverband Windenergie recently demanded the identification of two percent of the surface of each Bundesland for the construction of wind generator zones.

Boris Palmer is known as a green ‘realist’. This year he published a book, called Erst die Fakten, dann die Moral – Warum Politik mit der Wirklichkeit beginnen muss (‘First the facts, then morality – Why politics have to start from reality’), which is briefly mentioned in the Konkret issue of December 2019. There it reads that his focus on practical solutions for ‘reality’ inevitably leads to the acceptance of given situations and mental dispositions – not getting over them, but making them more tolerable. When it comes to fugitives, in 2017 he states that “we can’t help them all”, he has no problems with woods being cut down for industrial areas, with trees falling for wind generators, with monkeys being used in animal experiments, and neither with breathing fine dust and nitrogen oxide, since the economy and science need growth, that’s how they can function.

The interesting thing now is that Palmer seems to be vaguely aware of one of the paradoxes of the Energiewende that he so resolutely promotes within the premises of growth and progress – although he stops at thinking it through. In the beginning of the taz-interview he refers to the federal government subsidizing the buying of electric cars, “which will cause us to need much more electricity than we produce nowadays”. All right. But what if you aimed at reducing the number of cars, wouldn’t that help?  There’s a saying Endless growth is the logic of cancer cells. Tumours proliferate until they have killed the organism and in so doing destroyed themselves. The logic of capitalism is endless expansion and this logic is built upon credit. Growth must be financed through the expansion of money supply and the creation of new demand. But then again, to pay this credit further growth is necessary. An eternal treadmill. If you want  to solve the ‘problems of reality’ within the dictates of reality, you stay within the logic of capitalism. If you stay within he logic of capitalism, you stay within he logic of growth. If you stay within the logic of growth, you will forever be confronted with the problems of reality. And even the wind generator industry can’t stay a growing market forever – there are even physical limits to its possible expansion in populated regions.

O, is it that simple? No, of course not. Recently I read somewhere that Egypt is one of the most energy consuming countries of northern Africa. She would need an annual economic growth of 7% to be able to produce the energy required to provide basic things such as housing and food to her impoverished population – assuming of course that those in power would want to do that.  Seven percent growth in Egypt? Why not a global fair distribution of wealth instead? No, that would imply a transfer of wealth from the Western world to North Africa, and thus a relative slowing of wealth accumulation within western societies.

Do you need all this wealth accumulation around you? Take the example of the proliferation in Belgium of supermarkets. Right into the remotest corners of the kingdom, chains such as Aldi, Lidl, Carrefour, Albert Heyn, Colruyt, Delhaize, Alvo or Jumbo enter competition with one another with only one argument: cheap, cheaper, cheapest. Who profits from this growth? Not the staff – for them also the mantra is cheap, cheaper, cheapest: temporary or part-time contracts, ‘zero hour contracts’, students that are summoned via WhatsApp (the first one to react will have the assignment for the next day). Neither the producers and suppliers: everybody knows now about the human costs, here and in other continents, of this hunt for cheap food and household items. And yet, with the opening of a new Jumbo in the small municipality of Pelt for instance, the local retail market there will be saturated to more than two hundred percent. Those who stand to gain from this proliferation are not the consumers, but first of all the owners, super-rich families like the Schwarz (Lidl) and Albrecht (Aldi), or Colruyt and Delhaize.

How to get out of this? Dirk Bezemer in De Groene Amsterdammer talks about ‘repairing’ capitalism. But top-down policies, such as the Paris Climate Agreement or the European Green Deal won’t work as long as authorities serve the interests of banks, gas- and oil producers, industrial farming, etc. And the bottom-up repair through diminishing meat consumption, solar panels on the roof, investing in ‘green’ initiatives, local shopping … hits the limits of the habituation to comfort, consumption and seemingly endless possibilities.

OK, so let’s stay home tonight, and not take the car to drive to Brussels to go dining and attend a concert for which the artists came flying in from Canada (I first thought of Senegal or Bangladesh, but artists from countries like these don’t get a visa). We’ll spend the evening at home on the couch, munching locally grown carrots and drinking organic beer, and binge-watching whatever hyped series there is. German energy company Eon suggests that in 2018 video streaming has used worldwide as much electricity as Poland, Italy and Germany together: 200 billion kilowatt-hours. The assumption is somewhat dubious, due to a lack of hard figures, but certainly there is a so-called rebound-effect when it comes to digitalisation and IT-services. Electronic devices do need less and less energy  and so become more ecological. But at the same time, more and more people use these relatively cheap devices for increasingly more activities.

This all leads to a double paradox. Neoliberals who strive for continuous growth have exploited populations and governments to such a degree that these cannot guarantee growth any longer; and those who strive for an Energiewende throw themselves into alternatives that require growth and further destruction of living environments.