jianghu: rivières et lacs

En chinois, on connaît un terme composé des caractères pour des rivières et des lacs : jianghu. Dès lors, on traduit généralement jianghu par « rivières et lacs ». On retrouve déjà le concept dans des anciennes poésie et philosophie d’il y a deux mille ans. Parfois jianghu y réfère à des endroits où il y a l’eau,…

Lire plus

jianghu: rivieren en meren

Het geschreven Chinees kent een term die samengesteld is uit de karakters voor rivieren en meren: jianghu. Vandaar dat jianghu meestal vertaald wordt door ‘rivieren en meren’. Tweeduizend jaar geleden al vindt men het begrip terug in antieke poëzie en filosofie. Soms duidt jianghu op plekken met water, zoals in ‘de vissen zijn beter af…

Lire plus

jianghu: rivers and lakes

In Chinese writing, there’s a term which is composed by the characters for rivers and lakes: jianghu. That is why jianghu is commonly translated as ‘rivers and lakes’. One finds the notion already in ancient poetry and philosophy of two thousand years ago. Sometimes jianghu refers to watery sites, like in ‘fishes are better off…

Lire plus

Malapropisme

Bij toeval een oud blogje van me, uit 2006, teruggevonden – en wie prijkt daar al? Kees Vendriks (die van het volplempen) met het malapropisme ’Ik sta met mijn oren te fluiten’; even later is voor hem ’de kous afgedaan’. Nog uit die tijd: Bij de plechtige opening noemt toenmalig Antwerps schepen van Cultuur Philip…

Lire plus

Angst

Hieronder enkele citaten uit de Belgisch pers, anno 2019. De fragmenten uit Le Soir komen uit berichtgeving rond de klimaatacties in het voorjaar. De citaten uit De Standaard (weekblad) hadden te maken met de verdere groei van extreemrechts in Vlaanderen bij de verkiezingen van 26 mei 2019. Het citaat van Bart De Wever staat ertussen…

Lire plus