Rossana Rossanda

In de nacht van 19 op 20 september is in Rome Rossana Rossanda overleden. Zij was 96. Rossanda was in 1969, samen met onder meer Luigi Pintor, een van de oprichters van il manifesto, dat twee jaar later een dagblad zou worden dat trots de kop quotidano comunista draagt, maar altijd zeer kritisch is gebleven ten opzichte van het geïnstitutionaliseerde communisme.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Rossanda lid van de Italiaanse Communistische Partij (PCI). Zij werd verantwoordelijk voor de cultuurpolitiek en lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Aan die leidende rol binnen de PCI kwam een eind in 1968-1969, toen zij steeds duidelijker aansloot bij een strekking binnen de partij die sympathiseerde met de woelige arbeiders- en studentenrevolte, die deels juist tegen de PCI was gericht. Maar die solidariteit met de bewegingen was niet kritiekloos. Paolo Virno verwijst in zijn in memoriam naar haar houding tijdens de beruchte 7 april processen.

Na de ontvoering van en de moord op Aldo Moro door de Brigate Rosse in 1978, vond van 1979 tot 1988 een lange serie strafprocessen plaats tegen mogelijke leden en sympathisanten van de beweging Autonomia operaia. De processen markeren het begin van de ‘loden jaren’, waarin buiten honderden verdachten van Autonomia, volgens ernstige berekeningen zo’n 60.000 activisten werden vervolgd en 25.000 gedetineerd. Het Openbaar Ministerie stelde dat de organisatie eigenlijk de legale façade was van een complexe ondergrondse terreurorganisatie, waarvan de Rode Brigades slechts een onderdeel waren. De PCI schaarde zich meteen mee tegen de autonomen, die zij het gebruik van geweld verweet en het feit dat zij de ‘linkse eenheid’ in gevaar zouden brengen.

Paolo Virno was, samen met onder meer Toni Negri, bij de eersten die vervolgd werden voor hun lidmaatschap van Autonomia operaia. Rossana Rossanda volgde voor de krant de zittingen van de 7 april processen. Virno herinnert zich hoe zij, terwijl hij en zijn medeverdachten geboeid opgesloten zaten in een kooi in de rechtszaal, door de tralies heen met hen bleef discussiëren over hun strategische en theoretische stellingnamen (de richting binnen het marxisme die later operaismo zou worden genoemd). Die discussie, zegt Virno, was in haar en onze ogen te ernstig om ze weg te laten drukken door humanitair geweeklaag.  

Rossanda was sterk gekant tegen de methoden van de Rode Brigades en tegen diegenen waarvan zij meende dat zij die methoden legitimeerden, maar ook de toenmalige volgzaamheid van de Italiaanse partij ten opzichte van de Sovjet-Unie stuitte haar tegen de borst. Het breekpunt kwam in 1969, toen Rossanda en il manifesto harde kritiek uitten op de bezetting van Tsjechoslowakije door de landen van het Warschaupact. Zij werd uit de partij gezet.

Rossana Rossanda ging aan het werk als journaliste en directrice van de krant. Zij schreef met een grote luciditeit over ontwikkelingen en discussies binnen de arbeidersbeweging en ‘links’, over feminisme of over (internationale) politiek. Zo liggen hier voor mij drie commentaren die zij in il manifesto schreef naar aanleiding van het historische bezoek van VS-president Richard Nixon aan China in februari 1972. Haar analyse houdt in dat, als er werkelijk opnieuw politieke betrekkingen zouden ontstaan tussen de Verenigde Staten en China, die gebaseerd zullen zijn op eenzijdige concessies vanwege de VS. De Verenigde Staten zijn immers de enige van de twee partijen die er wat voor opgeven, namelijk de twintig jaar lange politieke isolering van China en de droom van een eeuwige en onbetwiste militaire en politieke dominantie in Azië. De beloofde troepenterugtrekking uit Formosa (nu Taiwan) en uit Indochina (het einde van de oorlog in Vietnam) betekent volgens Rossanda een ware verschuiving van de machtsevenwichten in de wereld en het einde van de VS-suprematie in Azië. De entree van China op het politieke wereldtoneel biedt daarentegen volgens haar nieuwe troeven voor onderdrukte volkeren nu China weigert een nieuwe supermacht te zijn en het streeft naar verbroedering met de onderdrukte volkeren, ‘samen met de kleintjes dus tegen de twee groten’, de VS en de USSR. (Zij kon niet alles voorzien, natuurlijk.)

Maar goed, Rossana Rossanda was een monument, een sleutelfiguur in de Italiaanse journalistiek en in de discussies over de ontwikkelingen en de bewegingen binnen links, een erudiete schrijfster en een gedreven krantenmaakster. In de aanloop naar de eerste Differerence Day – World Press Freedom Day die de Vrije Universiteit Brussel organiseerde  in 2015 stelde ik voor dat de eerste ‘Honorary Title for Freedom of Expression’ zou uitgereikt worden aan Rossana Rossanda. Maar prof. Caroline Pauwels, die de initiatiefneemster en de grote baas was van het hele gebeuren, wilde absoluut Robert Redford als laureaat in Brussel. Uiteindelijk ging de ‘Honorary Title’ dat jaar naar de gedetineerde en gemartelde Saoedi-Arabische blogger Raïf Badawi.

Als eerbetoon aan Rossana Rossanda vertaal ik een stuk van het editoriale van il manifesto van 22 september.

Vannacht heeft Rossana Rossanda ons verlaten. Het is geen onverwacht verlies, en zelfs in zekere zin verwacht, gezien haar zwakke fysieke conditie en haar leeftijd.

Het is een open wonde, en dat zal het blijven. Na de laatste dramatische economische crisis van il manifesto in 2012, was zij de laatste jaren weer gaan schrijven en was zij in zekere zin weer aanwezig in haar krant.

Rossana was uniek. Juist vandaag erkent iedereen haar belang, niet alleen voor de geschiedenis van il manifesto, maar voor de hedendaagse politiek en cultuur. Zij paste zich immers niet aan aan de dominante intellectuele modellen, zij stond erbuiten om juist eerder dan anderen de ontwikkeling te zien van de sociale processen die aan de gang waren en om er de resultaten van te voorzien.

Addio Rossana e per sempre.

(Ik vind op internet niet meteen vertalingen van haar werk.)

Control in times of plague

“Every day the inspectors had to visit every house, stopping outside and summoning the occupants. Each individual was assigned a window in which he had to appear, and when his name was called he had to present himself at the window, it being understood that if he failed to appear it had to be because he was in bed, and if  he was in bed he was ill, and if he was ill he was dangerous and so intervention was called for.”

Les anormaux was the title Michel Foucault gave to his 1974-1975 course at the Collège de France. An English translation by Graham Burchell was published in 2003 by Verso: Abnormal. During the lecture of 15 January, 1975 Foucault describes how at a certain moment the medieval approach of leprosy and the model of exclusion it carried, came to be replaced at the end of the 17th – beginning of the 18th century, by approaches of quarantine and inclusion during plague epidemics (la peste).

I reproduce an extensive quotation of Burchell’s translation and although obviously it could never have been Foucault’s intention to suggest anything whatsoever concerning the actual corona pandemic, the centuries old plague policy model he describes might not differ too much from contemporary covid-19 ones.

The plague town – and here I refer to a series of regulations, all absolutely identical, moreover, that were published from the end of the Middle Ages until the beginning of the eighteenth century – was divided up into districts, the districts were divided into quarters, and then the streets within these quarters were isolated. In each street there were overseers, in each quarter inspectors, in each district someone in charge of the district, and in the town itself either someone was nominated as governor or the deputy mayor was given supplementary powers when plague broke out. There is, then, an analysis of the territory into its smallest elements and across this territory the organization of a power that is continuous in two senses. First of all, [-] there is a kind of pyramid of uninterrupted power. It was a power that was continuous not only in this pyramidal, hierarchical structure, but also in its exercise, since surveillance had to be exercised uninterruptedly. The sentries had to be constantly on watch at the end of the streets, and twice a day the inspectors of the quarters and districts had to make their inspection in such a way that nothing that happened in the town could escape their gaze. And everything thus observed had to be permanently recorded by means of this kind of visual examination and by entering all information in big registers. At the start of the quarantine, in fact, all citizens present in the town had to give their name. The names were entered in a series of registers. The local inspectors held some of these registers, and others were kept by the town’s central administration. Every day the inspectors had to visit every house, stopping outside and summoning the occupants. Each individual was assigned a window in which he had to appear, and when his name was called he had to present himself at the window, it being understood that if he failed to appear it had to be because he was in bed, and if  he was in bed he was ill, and if he was ill he was dangerous and so intervention was called for. It was at this point that individuals were sorted into those who were ill and those who were not. All the information gathered through the twice-daily visits, through this kind of review or parade of the living and the dead by the inspector, all the information recorded in the register, was then collated with the central register held by the deputy mayors in the town’s central administration.

You can see that this kind of organization is in fact absolutely antithetical to, or at any rate different from, all the practices concerning lepers. It is not exclusion but quarantine. It is not a question of driving out individuals but rather of establishing and fixing them, of giving them their own place, of assigning places and of defining presences and subdivided presences. Not rejection but inclusion. You can see that there is no longer a kind of global division between two types or groups of population, one that is pure and the other impure, one that has leprosy and the other that does not. Rather, there is a series of fine and constantly observed differences between individuals who are ill and those who are not. It is a question of individualization; the division and subdivision of power extending to the fine grain of individuality. Consequently, we are far from the global division into two masses characteristic of the exclusion of lepers. You can see also that there is none of that distancing, severing of contact, or marginalization. Rather, there is a close and meticulous observation. While leprosy calls for distance, the plague implies an always finer approximation of power to individuals, an ever more constant and insistent observation. With the plague there is no longer a sort of grand ritual of purification, as with leprosy, but rather an attempt to maximize the health, life, longevity, and strength of individuals. Essentially, it is a question of producing a healthy population rather than of purifying those living m the community, as in the case of leprosy. Finally, you can see that there is no irrevocable labeling of one part of the population but rather constant examination of a field of regularity within which each individual is constantly assessed in order to determine whether he conforms to the rule, to the defined norm of health.

You know that there is an extremely interesting body of literature in which the plague appears as the moment of panic and confusion in which individuals, threatened by visitations of death, abandon their identities, throw off their masks, forget their status, and abandon themselves to the great debauchery of those who know they are going to die. There is a literature of plague that is a literature of the decomposition of individuality; a kind of orgiastic dream m which plague is the moment when individuals come apart and when the law is forgotten. As soon as plague breaks out, the town’s forms of lawfulness disappear. Plague overcomes the law just as it overcomes the body. Such, at least, is the literary dream of the plague. But you can see that there was another dream of the plague: a political dream in which the plague is rather the marvelous moment when political power is exercised to the full. Plague is the moment when the spatial partitioning and subdivision (quadrillage) of a population is taken to its extreme point, where dangerous communications, disorderly communities, and forbidden contacts can no longer appear. The moment of the plague is one of an exhaustive sectioning (quadrillage) of the population by political power, the capillary ramifications of which constantly reach the grain of individuals themselves, their time, habitat, localization, and bodies. Perhaps plague brings with it the literary or theatrical dream of the great orgiastic moment. But plague also brings the political dream of an exhaustive, unobstructed power that is completely transparent to its object and exercised to the full. You can see that there is a connection between the dream of a military society and the dream of a plague-stricken society, between both of these dreams born in the sixteenth and seventeenth centuries. From the seventeenth to eighteenth centuries I do not think it was the old model of leprosy that was important politically, the final residue or one of the last major manifestations of which was no doubt the great « confinement » and the exclusion of beggars and the mad and so forth. Another, very different model replaced the model of leprosy in the seventeenth century. Plague replaces leprosy as a model of political control, and this is one of the great inventions of the eighteenth century, or in any case of the Classical Age and administrative monarchy.

Broadly I would say that the replacement of the model of leprosy by the model of plague essentially corresponds to a very important historical process that I will call, in a word, the invention of positive technologies of power. The reaction to leprosy is a negative reaction; it is a reaction of rejection, exclusion, and so on. The reaction to plague is a positive reaction; it is a reaction of inclusion, observation, the formation of knowledge, the multiplication of effects of power on the basis of the accumulation of observations and knowledge. We pass from a technology of power that drives out, excludes, banishes, marginalizes, and represses, to a fundamentally positive power that fashions, observes, knows, and multiplies itself on the basis of its own effects.

 “But you can see that there was another dream of the plague: a political dream in which the plague is rather the marvelous moment when political power is exercised to the full.” I myself, when I read this, I’m quite ambiguous about actual corona politics. I can understand criticisms who point to the unclear and uncontrolled expansion of obscure powers of control. On the other hand, those people who refuse the simplest forms of self-restraint express their aversion to control by basically anti-social behaviour, especially in the case of sporty cyclists or joggers who come heading your way, panting, puffing, snorting and blowing. Refusing nowadays to wear a mouth-and-nose mask reminds me of those drivers who in the 1990’s refused to wear their seat-belt, because that was supposed to be an infringement upon their bodily integrity – or those who refuse to refrain from smoking in closed public spaces, since ‘the government doesn’t have to determine what I can do with my body’.

Vroege dood

vroege dood

Mozart
stierf op de leeftijd
van 35 jaar

moet ik daarover jammeren
wanneer de gemiddelde
levensverwachting in Perzië
30 jaar is

Chopin
stierf op de leeftijd
van 39 jaar

39 jaar
oud worden
is in Ecuador vandaag
al een mooie prestatie

Rimbaud
stierf op de leeftijd
van 37 jaar

hij zou vandaag
in de getto’s van Kaapstad
bij de grijsaards horen

laat ons niet jammeren
over hen
die te vroeg stierven

beter zorgen wij ervoor
dat vroeg sterven zij
die verantwoordelijk zijn
voor de vroege doden
in Perzië/Ecuador/Kaapstad

zo/eren wij
de klassieken

 

Mijn vertaling van früher tod van Peter-Paul Zahl. Het gedicht staat in de bundel Schutzimpfung uit 1975. Een schutzimpfung is een preventieve vaccinatie, maar het begrip moet in deze bundel geheel metaforisch begrepen worden.

Peter-Paul Zahl zat voor lange tijd in de gevangenis toen Rotbuch Verlag dit gedicht publiceerde (woelige en gewelddadige tijden in de Duitse Bondsrepubliek); hij overleed in Jamaica in 2011.

Narodni dom

On 13 July, 1920 Italian fascists burned down Narodni dom in Trieste. Narodni dom is Slovenian for ‘National House’; it was a large building, situated at the central Piazza Oberdan and containing besides the seats of many triestine Slovenian organisations, a theatre and the Hotel Balkan. After the end of the first World War and the collapse of the Austro-Hungarian empire, the massive migration of Slavic people gave Trieste and its suburbs a large number of Slovenian inhabitants, more even than in the Slovene capital Ljubljana itself. Another war later, the city was integrated into Yugoslavia in 1945, before returning back to Italy in 1954. Just to say Trieste has always been a melting pot of Italian-Austro-Hungarian-Slavic urban, maritime and agrarian influences.

Barely a year after the foundation by Mussolini of the Fasci italiani di combattimento, in 1920 the Partito Nazionale Fascista of Trieste had acquired hegemony in local political life. At that time, any incident involving not-Italian citizens could lead to calls for vendetta, hate and revenge, establishing the law of retaliation, taking up the arms and the ‘liberation of Italy’. That night of 13 July 1920, after some probably pre-arranged incidents, a mob incited and led by the local leader of the fascist party ran amok through town, looted shops, banks, schools, osterie run by Slovenes, attacked the offices of Slavic and socialist organisations and of professionals of Slovenian descent, and finally set fire to Narodni dom. Some Triestini refer to the events as their own local Kristallnacht. Anyway, the fire would become one of the major myths in the fascist reconstruction of the Nuova Italia, and a year later the fascist leader who had led the mob inaugurated his electoral campaign with the words: “For me the electoral programme starts with the blaze of the Balkan.”

From that moment things got totally out of hand when it comes to anti-Slovenian violence. The story of some of the victims has never been forgotten. There are for instance the four boys from Basovizza (see below), or the fate of Lojze Bratuž (Luigi Bertossi). The man was killed the day before his 35th birthday, forced to drink not castor oil, but machine oil and benzol – and just because he had directed choirs in Slovenian during Christmas mass 1937.  (The forced drinking of castor oil was a well-known torture inflicted by the fascist squads. Political opponents were forced to drink large quantities of castor oil, which caused a vehement diarrhoea; la purga del sovversivo, the fascists called it. The victim was shackled and his trouser legs tied close. Then, when his pants and clothes were filled with faeces, he was sent out again in public space.)

Today, a hundred years later, 13 July 2020, Narodni dom is rebuilt, and would be given back officially to the Slovene community of Trieste in a ceremony of which the presence of the Italian and the Slovenian presidents would emphasize the importance. But matters concerning national pride and honour, historical fascism and neofascism or national-populism are not simple these days. Slovenia, as well as the region Friuli-Venezia Giulia (in which Trieste is located) are governed nowadays by national-populists, who consider ‘national honour’ sacrosanct, and for whom anti-fascism equals terrorism.

Originally the two presidents, Matarella and Pahor, would simply sign an official declaration on the restitution of Narodni dom to the Slovene community of Trieste. Alas – quid pro quo, some Italians thought, and so the two presidents were obliged to include into the ceremony an official visit to the foiba of Basovizza, a village near Trieste. This foiba is in reality an old abandoned mineshaft. In May 1945 Yugoslavian partisans, who were then  occupying Trieste, dropped into the shaft bodies of Italian fascists and German nazi’s, killed or executed during the turmoil at the end of the war. How many corpses there were in the mineshaft, and who they were, has never really been investigated. A combination of all available knowledge leads to believe that a still  unknown number of corpses of Italian fascists, of SS, Gestapo and Gebirgsjäger, and the cadavers of some forty horses were thrown in the deep. At the end the partisans also threw in a large amount of ammunition and explosives, which finally filled the more than 200 meter deep shaft with detritus.

So, in this game of balances the Slovene president would on the one hand receive from the Italians his symbolic house on Italian soil, but on the other hand acknowledge the death of Italian ‘martyrs’ killed by Slavic communists. However, now that they are there anyway, the presidents would also visit another monument in Basovizza, barely a kilometre away from the foiba. There they find a memorial for four boys, three Slovenes from Trieste and a Croatian, who were executed in 1930 after a conviction for terrorism by the Tribunale speciale fascista. But then again, also this extra ceremony is not unequivocal. On the one hand there is this commemoration of very early victims of fascist violence, on the other hand their conviction for ‘terrorism’ has never been cancelled. It all supports the propaganda in some (social) media that ‘fascists and anti-fascists are all the same’.

And no, fascists and anti-fascists are not all the same, but indeed, it may be not so much about national honour and the conflicts between Slovenian and Italian history. What the napo’s really focus on is internationalism. Italian and Slovenian fascists are no political adversaries; what they want to fight in the first place is the commemoration of historical  collaborations, such as those of the partisans of the IX Korpus and the garibaldini of Friuli, or of the Tito battalion of Slovenes who escaped from Spoleto prison and the Italian resistance in Umbria.

Nee

Liefst wil ik niet materiaal van anderen gewoon overnemen op deze site, maar soms zijn stukken zo sterk, dat ik denk: dit moet ik ook laten zien, omdat het mij raakt.

Dat is dus het geval met de rede van Arnon Grunberg ter gelegenheid van de nationale Dodenherdenking in Amsterdam, 4 mei 2020.

Ontroerend is niet alleen de enscenering, met Grunberg pratend in een vrijwel lege Nieuwe Kerk, voor ceremonieel opgestelde rijen onbezette stoelen, maar vooral zijn tekst, scherp, geëngageerd, persoonlijk en eigenlijk ook diep treurig.

Hieronder te zien vanaf minuut 23:50.

De integrale tekst van Grunberg, getiteld Nee, vind je hier.

Une autre pandémie

On aurait tendance à l’oublier en ces temps de corona, mais en ce début du 21ème siècle, il y a toujours le VIH et le sida. A travers le monde environ 37 millions de gens seraient séropositifs, dont septante pourcent vivant en Afrique. Pendant le dernier quart de siècle, plus de 26 millions de personnes y sont décédées à la suite du sida. Et bien qu’il y ait d’énormes différences entre les phénomènes du VIH/sida et du SRAS-CoV-2/covid-19, cela vaut la peine de se souvenir de l’histoire du sida. Comme le sida dans les années 1980, la pandémie actuelle du covid-19 renforce les crises sociales ou politiques déjà existantes. Et dans les deux cas, on trouve les mêmes sortes de présomptions en ce qui concerne la vie d’après l’épidémie. Ou bien on croit que tout n’était pas si mal avant, et que la crise actuelle signifie le collapsus final de tout ce que la civilisation a atteint ; ou bien on considère la crise comme l’adieu à un système obsolète et comme point de départ pour élaborer un futur plein d’espoir.

Au moment où la prise de conscience du sida atteignit son apogée en Europe occidentale et l’Amérique du nord, au milieu des années 1980, l’infection par le VIH (virus de l’immunodéficience humaine) et le syndrome connexe du sida (syndrome d’immunodéficience acquise) paraissaient en premier lieu une affaire d’homosexuels mâles et d’usagers de drogues illicites par voie intraveineuse (udvi). Aujourd’hui en Belgique les udvi semblent avoir tout à fait disparu des statistiques du sida. D’une part il y avait jusqu’il y a peu une nette tendance à la baisse de la pratique d’injection intraveineuse, d’autre part les dispositifs de consommation hygiénique (échange de seringues, salles de consommation à moindre risque, programmes de substitution d’opioïdes/méthadone) ont probablement aussi contribué à cette évolution – sans oublier pourtant la persistance possible du jugement moral que des consommateurs de drogues illicites ne sont pas nécessairement une catégorie à prendre au sérieux. De nos jours en Belgique les groupes principaux touchés par le VIH sont les hommes ayant des relations homosexuelles et des femmes et des hommes hétéro d’origine africaine sub-saharienne. En général la proportion des plus de cinquante ans est en hausse.

Il y a une différence majeure entre la gestion du sida de l’époque et celle de covid-19. Pour une bonne part elle est due à l’interprétation du phénomène, la signification que l’on donne à la maladie ou l’épidémie et aux malades – et cela à son tour détermine en grande partie l’ampleur et la qualité de la prévention et des infos à la population. Comme les premières personnes infectées du VIH semblaient être ou bien des homosexuels, ou des toxicomanes, ou encore des africains, il était bien simple de stigmatiser ces groupes. S’ils tombaient malades, c’était qu’ils l’avaient cherché eux-mêmes. Sexualité déviante, consommation immorale de stupéfiants, origine ethnique mystérieuse … ça ne rate jamais pour imposer la responsabilité du mal. Ces gens-là étaient responsables eux-mêmes de ce qui leur arrivait.

Jusqu’ici ce mécanisme de stigmatisation semble rester absent dans la gestion de la pandémie du covid-19 (bien qu’en Turquie le président Erdogan et le chef suprême de l’islam étatique pointent du doigt précisément les homosexuels (m/f) pour la décadence sociale et les maladies et les contagions que celle-ci implique). Tout ceci pourtant pourrait changer dans les semaines qui suivent, lorsque le déconfinement prendra forme. Depuis plusieurs semaines la règle générale est celle du confinement, et les exceptions accordées sont donc des exceptions à une situation d’anormalité. Mais bientôt la situation sociale deviendra de plus en plus « normale » (en Italie on parle de convivenza con il virus – cohabitation avec le virus) et les gens qui ne pourront pas – pour diverses raisons – jouir pleinement de tous les droits auxquels tout le monde était habitué avant, formeront des exceptions dans une situation de normalité. Il sera probablement plus difficile d’accepter que l’on soit obligé de rester en confinement tandis que « tous les autres » sont libres, que de se trouver confinés comme tout le monde, à l’exception de ceux et celles qui garantissent des services primordiaux. Ceux et celles qui n’auront pas droit au déconfinement seront des minorités. Et les minorités sont vulnérables.

Aussi longtemps que le déconfinement ne sera pas tout à fait général, il y aura des gens qui transgresseront les limites qui leur sont imposées, et qui courront donc le risque – en tout cas dans l’opinion publique – d’être responsables eux-mêmes d’une éventuelle contamination. Qui peut dire si, dans une situation normale et dans des conditions où l’épidémie semble surmontée, les personnes qui seront infectées malgré tout ne seront pas blâmées pour ce qui leur arrive ? Et là, ce ne sont pas que ceux et celles qui enfreignent les règles de leur propre gré qui seront visé.e.s, mais aussi tous les gens qui devront fonctionner dans des situations où l’on ne peut respecter les règles, même si on le voudrait de tout cœur : les sdf, tous ces travailleurs et travailleuses dans des ateliers ou des coiffeurs ou tant d’autres situations entassées, les écoliers, les prestataires de services sexuels … vous pouvez vous l’imaginer vous-mêmes. Et comme toujours, ce seront les pauvres et les démunis et les sans-papiers qui resteront les principales victimes aussi bien de la crise que de la post-crise.

Drogues et sida

Cela peut sembler paradoxal, mais une partie de la population n’a pas toujours considéré le sida comme juste une maladie mortelle. Pour le secteur des services de santé et d’aide aux usagers de drogues l’épidémie a débloqué des sommes d’argent considérables et beaucoup de gens ont gagné leur vie dans la recherche, les conférences, les publications, la politique et l’aide sociale en matière de drogues & sida. Mais aussi pour ceux et celles qui, à la fin des années 1980, cherchaient une nouvelle approche politique et sociale émancipatoire et respectueuse des consommateurs de drogues illicites, le sida a à un certain moment paru offrir un instrument ou une tactique intéressante.

En soi, il n’y a pas de relation entre le sida et des drogues – même illicites. Dans ce sens, les consommateurs de drogues ne forment donc pas un « groupe à risque » (une « communauté de parias », selon Susan Sontag dans AIDS and Its Metaphors). S’il y avait une relation plus que moyenne entre des consommateurs de drogues illicites et l’infection par le VIH, cela indiquait surtout que ces personnes, plus que certaines autres, étaient disposées à effectuer des activités plutôt hasardeuses. Dans une atmosphère générale de répression et de manque de pièces stériles, il y avait (assez) d’usagers par voie intraveineuse (udvi) qui partageaient leur seringues ou aiguilles avec d’autres gens – potentiellement contaminés. Il y en avait aussi que l’illégalité de leur dépendance menait à des activités hasardeuses sur le marché du sexe. Dans ce sens, le sida est un problème secondaire en matière de drogue : non propre à la drogue même, mais la conséquence d’une politique répressive.

En d’autres termes, il y a bien une relation entre le sida et la politique des drogues. Exactement comme la politique du sida, la politique en matière de drogues est prétendument en premier lieu une politique de santé publique. Néanmoins, ses aspects sanitaires sont définis dans le cadre de politiques pénales établies par divers traités internationaux et législations nationales. A la fin des années 1980, comme aujourd’hui d’ailleurs, il était clair qu’une politique de santé publique en matière de drogues devrait – entre autres – parer les effets néfastes de la politique judiciaire. Cette approche s’appelle depuis lors harm reduction – réduction des méfaits. Dans les pays occidentaux le sida semble devenu plutôt une affection chronique qu’une épidémie, mais sur l’échelle mondiale il y a toujours une forte relation entre la présence de VIH et les udvi. Des recherches récentes montrent qu’il n’y a qu’un pourcent des udvi qui vivent dans des pays avec des mesures de réduction des méfaits suffisantes ou accessibles. La plupart des gouvernements poursuit toujours des politiques de contrôle de drogues, poursuite et incarcération de consommateurs inclues, bien que les effets catastrophiques de la war on drugs pour la santé publique soient depuis longtemps bien établis.

Si traditionnellement la prévention en cas d’épidémie consiste en vaccination, isolation et désinfection, il y a bien sûr également l’aspect de l’information de la population concernée. Au Pays-Bas on s’est réalisé vers le milieu des années 1980 que pour être effective, l’information et la prévention du sida devraient être spécifiées selon les divers publics. C’est ainsi qu’on s’est rendu compte que les campagnes de prévention du sida destinées à des consommateurs de drogues illicites devraient avoir lieu dans le cadre d’une politique des drogues généralement prohibitive et répressive. Une campagne d’information-prévention destinée à des consommateurs de drogues illicites serait une campagne destinée à des déviants et des hors-la-loi, qui pour une part vivent leur vie et font leurs affaires dans des zones grises et des structures semi-légales.

Tout ceci menait régulièrement à des paradoxes et des contradictions. A Rotterdam par exemple, la police commença à un certain moment un programme d’échange de seringues pour les personnes arrêtées. En même temps elle continuait sa politique contre les points de vente d’une certaine envergure avec des perquisitions et des rafles qui chassaient les consommateurs vers les quatre coins de la ville – alors que c’est exactement par les circonstances hectiques dans lesquelles certains consommateurs (f/m) sont obligés à injecter leur produit qu’ils négligent même les mesures basales de prévention.

P1030279

Normalisation

Parallèlement à la montée internationale du concept de harm reduction, apparût au Pays-Bas l’idée de normalisation dans la politique en matière de drogues. Elle trouvait ses origines dans une étude influente, commandée par le gouvernement et paru en 1983. Les deux auteurs, Janssen et Swierstra, rejetaient trois options de base pour une politique intégrale de l’héroïne : le traitement obligatoire, la distribution régulée d’héroïne, et sa légalisation. En revanche, ils suggérèrent une quatrième option : l’intégration graduelle culturelle de la consommation d’héroïne. (Il faut savoir qu’à ce moment-là la consommation d’héroïne commençait déjà à être surpassée par celle de cocaïne et de crack.)

En tout cas, Janssen et Swierstra proposaient la « normalisation du rôle social de l’usager d’héroïne dans son environnement direct » et cela devrait se faire par la « normalisation de la distribution de substances alternatives par la décentralisation vers des postes de quartier à petite échelle ». Cette double approche aiderait à « neutraliser les effets du monde illégal de l’héroïne ». Au fond, la normalisation visait donc aussi bien la consommation d’héroïne que la politique en matière de cette drogue ; en somme, si l’on voulait réduire les coûts sociaux de la consommation d’héroïne, il faudrait envisager la mise en place d’une politique des drogues normale (comme pour l’alcool ou le tabac), qui ne regarderait pas les consommateurs de drogues illicites comme des criminels ou des déviants, mais comme des gens normaux.

A la base de l’approche de Janssen et Swierstra semblait donc se trouver l’idée que, bien que la consommation de certaines substances puisse être considérée comme « différente », cela ne devrait pas mener à un traitement social différent de celui de la population en général. Dans ce sens, plusieurs groupes d’intérêt sur le terrain des drogues illicites saluaient la signification émancipatoire du nouveau concept – comme c’était le cas au sein du Rotterdamse Junkiebond (RJB – Ligue des junkies de Rotterdam ; dans plusieurs communes les organisations de consommateurs de drogues illicites portaient le mont junkie en point d’honneur). Dorénavant il serait possible d’être différents dans la consommation de drogues et le style de vie, et en même temps d’être acceptés en tant que citoyens normaux.

Au même moment pourtant, pour d’autres il était clair que « normalisation » avait une signification négative, surtout dans le contexte de la politique en matière de sida. Un billet paru en 1987 dans l’« hebdomadaire d’action » Bluf ! à Amsterdam en témoigne. (Le texte qui suit est un peu absurde, en premier lieu parce qu’il est la traduction française d’une traduction en anglais que j’ai faite il y a très longtemps d’un texte en néerlandais, qu’aujourd’hui je ne possède plus.) Cela s’intitule La vengeance des Incas et débute par mentionner l’extermination des indiens sud-américains, non par les troupes de Pizzaro, mais par le fait qu’ils n’avaient pas de résistance contre les maladies que ceux-ci apportaient avec eux. La suite :

Nous sommes les sauvages modernes. Nous sommes la vengeance des Incas. Cent porteurs du sida suffiront pour des millions de gens … Oui ! voici un vrai anti-impérialisme ! Nous viendrons à piller votre or : votre santé ! Nous ruinons votre paradis fiscal ! Le sida n’est pas un virus – il est votre mauvaise conscience ! Le sida n’est pas une maladie, il est un destin – votre destin !

Puis, en référence aux évacuations violentes de divers grands immeubles squattés à Amsterdam :

Nous allons évacuer le monde occidental, nous fermons la civilisation intégrale ! Nous sommes déjà au-delà du risque, dès maintenant, c’est vous le groupe à risque ! … Votre angoisse de la mort nous fait grimacer. … Il n’y a que ceux qui ne craignent pas la mort, qui sont invulnérables. Il n’y a que ceux qui n’ont plus besoin d’un système de défense, qui peuvent passer par tout système de défense ! Et demain, c’est à vous !

Le texte continue dans le même style de desperado romantique (avec plein de points d’exclamation !) jusqu’à cette apothéose :

Pendant des années notre lutte a été dirigée contre le but de cette campagne internationale du sida : contre la normalisation, contre la résolution de problèmes médicaux et sociaux par leur liquidation ! … Nous avons toujours été séropositifs envers le système … Nos actions sont pleines de plaisir et elles sont mortelles ! Nous déclarons publiquement que nous pouvons atteindre notre but par le renversement bénéfique de tout ordre social existant jusqu’aujourd’hui ! Nous n’avons rien à perdre sauf notre santé ! Nous avons un monde à gagner ! Nous sommes les derniers des Incas !

SEROPOSITIFS DE TOUT LES PAYS – UNISSEZ-VOUS !

(Il ne reste que – le silence.)

Le sida en tant que tactique

Après la débâcle de l’expérience pilote d’échange de seringues dans le poste du Rotterdamse Junkiebond, la ligue menait en été 1986 un série de « discussions stratégiques » avec des membres d’organisations solidaires. La politique du sida jouait un rôle important dans ces séances. On constatait trois dangers importants qu’elle contenait pour les consommateurs de substances illicites. Tout d’abord il y avait la stigmatisation de consommateurs de drogues en tant que « groupe à risque » en matière de sida ; puis il y avait la consolidation du pouvoir des instances socio-médicales en matière de drogues, entre autres par le fait qu’il fallait y être enregistré comme client pour avoir accès à de la méthadone ou des pièces stériles ; enfin, on connaissait des cas états-uniens et allemands de criminalisation de séropositifs ou de malades du sida.

De l’autre côté, il était important pour les organisations de consommateurs que la prévention et le conseil en matière du sida soient au moins partiellement une responsabilité des consommateurs mêmes. Ils savaient aussi que ceci était conforme à la politique officielle gouvernementale et que plusieurs instances publiques étaient censées leur offrir des subventions pour améliorer leurs  capacités d’entraide et de distribution d’infos. En ce sens, le sida devint tout d’un coup une sorte de moyen tactique pour forcer les instances officielles à prendre au sérieux les consommateurs de substances illicites. La stratégie des junkiebonden était donc essentiellement négative ou défensive ; elle ne visait pas en première instance la démarcation de terrains à administrer. Néanmoins, on pouvait poursuivre cette stratégie défensive par des moyens ou des tactiques offensives, en premier lieu en  affirmant sa propre expertise unique en la matière et en réclamant les moyens de la traduire en actions.

Dans une des séances, quelqu’un disait : « Le sida est un bon thème, parce qu’il nous permet de marquer des points et il peut nous aider à parvenir à une position de pouvoir. » Ou encore : « Si aujourd’hui la Fédération néerlandaise des junkiebonden (FNJB) ne vaut pas vraiment grand-chose envers les autorités, il faudrait peut-être l’aider à valoir quelque chose par le biais du sida. » Dans cette période la politique du sida semblait un moyen tactique intéressant pour le RJB, aussi bien en externe (en prouvant son indispensabilité) qu’en interne (pour une restructuration des activités de la ligue). Et tout cela dans le but stratégique d’une nouvelle politique des drogues – qui d’ailleurs était en général formulée en termes de normalisation. Comme quelqu’un l’exprima dans une des discussions : « Les consommateurs de drogues devraient être acceptés intégralement, mais toute consommation de drogues, y compris celle d’alcool par exemple, devrait être modérée. » On était d’accord sur la nécessité d’une politique en matière de drogues, vu la « dangerosité » de la consommation de certaines substances, mais un telle politique devrait surtout élargir la base sociale pour une acceptation de la consommation de drogues et des consommateurs.

Concrètement, le RJB et ses partenaires avaient quelques plans et revendications. Comme une partie des consommateurs s’injectent leurs drogues, assez de pièces stériles (seringues, aiguilles, etc.) devraient être disponibles ; les instances de santé  municipales auraient un rôle primordial à jouer là. Toutes les instances municipales devraient en autre être convaincues de la nécessité de collaborer avec les organisations de consommateurs en matière de prévention. Les autorités devraient laisser tranquilles les endroits d’échange de seringues. Toutes les organisations devraient supporter le rôle officiel de la Fédération, afin qu’elle reçoive des subventions à distribuer entre les organisations et ligues locales. Et enfin, pour le groupe le plus vulnérable et le plus précaire d’entre les toxicomanes, ceux et celles qui gagnaient leur vie dans la prostitution de rue, la disposition médicale d’héroïne devrait être envisagée.

Mauvais pari

A première vue, et si l’on ne considère que les « livres blancs », les commissions et les conférences, il pourrait paraître que les tactiques de normalisation aient partiellement emporté du succès. En effet, pas trop longtemps après la constatation officielle que la prévention du sida chez les consommateurs de drogues devrait être une affaire des consommateurs eux-mêmes, leurs organisations furent acceptées comme interlocuteurs et conseillers (pas toujours avec beaucoup d’enthousiasme) par diverses instances et autorités.

En réalité, en tout cas en ce qui concerne le Rotterdamse Junkiebond, un important facteur dans le fiasco final des stratégies et tactiques était que la ligue et ses partenaires n’étaient pas à la hauteur pour jouer le rôle qu’elles s’étaient réservé. L’organisation n’était pas capable de gérer les conséquences de la nouvelle politique des drogues et du sida qu’elle avait elle-même partiellement développée. Plus de ressources et une grandissante acceptation de la consommation de drogues menaient simplement à plus de consommation personnelle par les membres de la ligue et une augmentation des problèmes de toxicomanie. Le vide que laissait le RJB fut rapidement occupé par diverses (nouvelles) instances professionnelles, qui elles aussi avaient découvert les énormes chances d’expansion qu’offrait l’argent du sida.

Le RJB peut avoir pensé à une normalisation par l’égalité dans la différence, ce qui s’est produit finalement est une normalisation par la suppression de différence. Rien nada vengeance des Incas. Même pas d’acceptation politique de la consommation de drogues ou des usagers (bien que l’acceptation sociale, en tout cas d’autres drogues que l’héroïne, ne semble pas causer trop de problèmes au début du 21ème siècle).