Vroege dood

vroege dood

Mozart
stierf op de leeftijd
van 35 jaar

moet ik daarover jammeren
wanneer de gemiddelde
levensverwachting in Perzië
30 jaar is

Chopin
stierf op de leeftijd
van 39 jaar

39 jaar
oud worden
is in Ecuador vandaag
al een mooie prestatie

Rimbaud
stierf op de leeftijd
van 37 jaar

hij zou vandaag
in de getto’s van Kaapstad
bij de grijsaards horen

laat ons niet jammeren
over hen
die te vroeg stierven

beter zorgen wij ervoor
dat vroeg sterven zij
die verantwoordelijk zijn
voor de vroege doden
in Perzië/Ecuador/Kaapstad

zo/eren wij
de klassieken

 

Mijn vertaling van früher tod van Peter-Paul Zahl. Het gedicht staat in de bundel Schutzimpfung uit 1975. Een schutzimpfung is een preventieve vaccinatie, maar het begrip moet in deze bundel geheel metaforisch begrepen worden.

Peter-Paul Zahl zat voor lange tijd in de gevangenis toen Rotbuch Verlag dit gedicht publiceerde (woelige en gewelddadige tijden in de Duitse Bondsrepubliek); hij overleed in Jamaica in 2011.

À Marie

« En ce moment, l’homme fait partie des machines qu’il a créées. Il est nié et dominé par elles. Il faut renverser ce non-sens, ou bien il n’y aura plus de création. Il faut dominer la machine en la vouant au geste unique, inutile, anti-économique. Ceci aidera la formation de la nouvelle société, post-économique mais sur-poétique. »

Giuseppe Pinot-Galizio, Internationale Situationniste, Numéro 3, Décembre 1959

Hout of woud

In 2019 lanceerden Jeff Gibbs en Michael Moore hun film Planet of the humans, waarin zij nogal wat pretenties in verband met ecologische transitie doorprikten. Dat lokte kritiek uit: de informatie die de makers gebruikten zou achterhaald en misleidend zijn (zie mijn eerder bericht Green capitalism.e vert).

Een belangrijk deel van de film gaat over de verwoesting wereldwijd van wouden. Die moeten voor een groot deel plaats maken voor agro-industrie, die dan weer alternatieven produceert voor fossiele brandstoffen; een ander deel van de bossen wordt gekapt om biomassacentrales te voeden, die zo ‘groen gas’ kunnen produceren. Gibbs en Moore gaan uitgebreid in op de ongerijmdheid van het vernielen van wouden – de meest banale media noemen ze de ‘groene longen van de aarde’ – voor de productie van ‘groene energie’. Dit soort ecologische transitie is gebaseerd op kaalslag, vernietiging van biodiversiteit en de destructie van planten die kooldioxide kunnen opnemen. Zou dit achterhaald en misleidend zijn?

In Kopenhagen hebben onlangs nog 220 wetenschappers en 32 milieubeschermingsorganisaties bij de regering en het parlement geprotesteerd tegen de Deense betrokkenheid bij de grootschalige verwoesting van wouden in Estland. Denemarken is een van de Europese landen waar het meest hout gebruikt wordt voor de opwekking van energie. Die Denen, lekker bij de houtkachel, ja, gezellig en natuurlijk; maar ook veel stadsverwarming draait op brandhout. Bijna twee derden van de hernieuwbare energie komt voort uit de verbranding van houtbiomassa; de rest is wind en zon.

Tegelijk heeft Denemarken een van de kleinste woudoppervlakten in de EU. Dus moet meer dan 90 % van het energiehout geïmporteerd worden, vooral uit Estland, zo blijkt. En daar worden dus op grote schaal bomen gekapt om ze om te zetten in pellets, waarvan dan weer 58 % van de export naar Denemarken gaat. Die cijfers zeggen nog niet zoveel over de fysieke hoeveelheid bos die eraan gaat.

Volgens Estonian Forest Aid zou de jaarlijkse kap van 8 miljoen kubieke meter bos nog als duurzaam kunnen worden beschouwd, maar nu wordt er al meer 10 miljoen kuub per jaar gekapt, en de houtbedrijven zouden naar 15 miljoen willen gaan. Die Estse 10 miljoen m3 wordt ‘geoogst’ op een totale woudoppervlakte van ongeveer 2 miljoen hectare. In Wallonië leveren een kleine 550.000 ha bos jaarlijks zo’n 3 miljoen m3 aan hout op. Met andere woorden, relatief gezien is de productie van hout in Wallonië net iets destructiever dan die in Estland, maar rekenkundig kloppen de verhoudingen.  Als voor de productie van 3 miljoen kuub in Wallonië 550.000 ha woud nodig is, dan is inderdaad voor de Estse productie van 10 miljoen kuub rekenkundig 1,83 miljoen hectare vereist. Daar kan ik mij nog steeds niks bij voorstellen. Laat ik er maar van uitgaan dat tien miljoen kubieke meter hout heel veel bos is. Toen een paar jaar geleden in Lierneux zes hectare woud gekapt werd voor de aanleg van een windturbinezone, was dat op mensenmaat al een serieus bos dat eraan ging – hoe moet je je dan 1,83 miljoen hectare voorstellen? (Het betekent natuurlijk niet dat er 1,83 miljoen ha gekapt wordt; wel dat de productie van 10 miljoen kubieke meter hout een totale bosoppervlakte veronderstelt van bijna 2 miljoen hectare – heel veel dus.)

Nu wordt houtverbranding voor de gemakkelijkheid als klimaatneutraal beschouwd, omdat er daarbij niet meer CO2 vrijkomt dan de bomen al eerder uit de atmosfeer hebben opgenomen. Daarbij vergeet men dan wel dat die bomen er een heel leven over gedaan hebben om al die koolstofdioxide op te nemen, maar dat die bij verbranding in een keer weer vrij komt. Los daarvan is het gekke natuurlijk dat goede en gezonde bomen die er jaren aan besteed hebben om een bos te worden, gekapt en gehakseld worden tot pellets en biomassa, om dan verbrand te worden voor de productie van ‘groene’ energie. Ik zou denken: had dat bos laten staan, met al zijn fauna en flora en biodiversiteit, en geniet daar van.

Daarmee heb je dan geen verwarming, nee, maar er zullen wel methoden van energieopwekking zijn die minder schade toebrengen aan de natuur en de leefomgeving. Dat is het waar Gibbs en Moore de vinger op leggen, en waartegen ook de Deense critici protesteren: voor de productie en verkoop van ‘groene’ energie wordt elders en uit het zicht van de consument door grote bedrijven op grote schaal duurzame natuur vernietigd.

Enfin, Planet of the humans heeft ook een Frans ondertitelde versie: Planète des humains ou Comment le capitalisme a absorbé l’écologie.

Vliegeren

Eerst was er niets.

Daarna was er meer dan iets.
Toen bleek er te veel over;

tenslotte hield ik niets
meer over. Het begin
van het einde;
het houdt niet over.

Wat er aan deze dingen bestaan
zou kunnen hebben, heeft bestaan,
of zou bestaan kunnen hebben.

Of heeft zich dood gezwegen;
of heeft nooit bestaan.

Dat zong de dichter, in 1977 (Hans Faverey).

Nu een stukje over vliegeren. Ik word er altijd vrolijk van als ik plotseling in de lucht, aan zee of op het land of zelfs tussen de huizen, een vlieger zie die iemand (ergens, misschien onzichtbaar) heeft opgelaten. Overal ter wereld geven kinderen en grote mensen zich over aan het genot van vliegeren, dit dansen in de wind, dit spelen met beweging, kleur en klimmen in de lucht, dit onvoorspelbare van komen en gaan, stijgen en vallen.

Behalve in Egypte – althans, sinds kort. Tot enkele weken geleden was vliegeren, zeker in de arme wijken van de grote steden, een geliefkoosde bezigheid, vooral in tijden dat vanwege corona & zo de mogelijkheid tot fysieke contacten sterk beperkt is. Van oudsher is vliegeren een tijdverdrijf voor veel kinderen en jongeren in deze buurten, waar mensen in kleine huizen en flats wonen en het leven zich grotendeels buiten afspeelt. Parken en openbaar groen zijn er amper, de straten zijn vies en stoffig, dus vliegeren gebeurt vaak van op het dak. Het is ook geen duur spel. De vliegers maak je zelf, of als je het je kan permitteren, koop je ze (de duurste, ongeveer 27 euro, schijnen die te zijn met de afbeelding van stripfiguren en met lichtjes, zodat ze ook ’s nachts zichtbaar zijn); elementaire vliegtechniek leer je van de grotere kinderen.

Maar dat kan dus niet meer. Op de verkoop en het gebruik van vliegers staan nu strenge straffen, van boetes tot omgerekend 60 dollar tot enkele dagen opsluiting. Zestig dollar is een enorm bedrag in een land waar volgens de officiële statistieken 74% van de bevolking van zestig miljoen mensen onder of op de armoedegrens leeft.

Het verbod op vliegers past in het kader van de zoveelste verlenging van de noodtoestand, die al jaren aan president Abdel Fatah al-Sisi zowat absolute macht geeft. Vliegeren is vanaf nu erkend als een ‘bedreiging voor de nationale veiligheid’. Het risico bestaat immers dat vliegers gebruikt worden om te spioneren vanuit de lucht of om strategische doelen te fotograferen. “Vandaag kunnen de mensen vliegers misschien nog zien als onschuldig amusement, maar in de toekomst zou wel eens iemand met slechte bedoelingen kinderen en jongeren kunnen inzetten om er illegale daden mee uit te voeren”, zei de initiatiefnemer van de wet in het parlement.

Ironisch wel. In de landen waar echt op grote schaal vliegend materiaal ingezet wordt voor spionage en controle, gebeurt dat juist door de overheden en de door hen ingehuurde bewakingsfirma’s. Maar wat nog erger is: aan deze types is de poëzie van het vliegeren helemaal niet besteed; zij gebruiken gewoon drones.

1113

Markus Lüpertz, Stil: Fliegen Weiss mit Raster

Green capitalism.e vert

Planet of the humans/Planète des humains ou Comment le capitalisme a absorbé l’écologie.

Le documentaire de Jeff Gibbs et Michael Moore date de 2019 et il vaut toujours la peine de le regarder – en plus, il en existe une version sous-titrée en français.

Jeff Gibbs’ and Michael Moore’s documentary dates from 2019 and is still worth watching. Its critics claim the film is partially outdated and misleading. Well yes, factual situations change over time – but what surely hasn’t changed is the continuous rampage and plunder and devastation and displacement of (indigenous) people, animals, forests and ‘nature’.

On 29 July, 2020 Global Witness’ annual report revealed the highest number of land and environmental defenders murdered on record in a single year, with 212 people killed in 2019 for peacefully defending their homes and standing up to the destruction of nature. The NGO also highlights the ongoing pattern of indigenous communities disproportionately attacked for standing up for their rights and territories – despite research showing that indigenous and local communities manage forests that contain the equivalent carbon of at least 33 times our current annual emissions. In 2019 the Amazon region alone saw 33 deaths. 90% of the deaths in Brazil occurred in the Amazon.

Les détracteurs du film prétendent que celui-ci est partiellement dépassé et trompeur. Ben oui, avec le temps des faits et des situations évoluent – mais ce qui n’a pas changé du tout sont le ravage, le pillage, la destruction et le déplacement continus de peuples (indigènes), d’animaux, de forêts et de la ‘nature’.

Le 29 juillet 2019 le rapport annuel de Global Witness a dévoilé un sombre record de défenseurs des droits à la terre et de l’environnement assassinés en une seule année : 212 personnes ont été tuées en 2019 pour avoir défendu pacifiquement leurs maisons et s’être opposées à la destruction de la nature. L’ONG souligne également le fait qu’en ce moment les communautés indigènes subissent des attaques disproportionnées pour avoir défendu leurs droits et leurs territoires. Pourtant les recherches montrent que les communautés indigènes et locales gèrent des forêts qui contiennent l’équivalent en carbone d’au moins 33 fois nos émissions annuelles actuelles.

Bien sûr, Planète des humains est très étatsunien de contenu et de style, mais les pratiques que le documentaire dénonce n’ont certainement pas cessé, ni en Europe, ni de la part de par exemple la Chine (en Afrique, en Amérique du Sud).

And yes, Planet of the humans is very US-American in content and style, but the practices it describes have not ceased, nor in Europe, nor as performed by for instance China (in Africa, in South America). Forests are still ravaged for the production of biomass or the implantation of industrial wind turbine areas; devastations caused by fracking and the production of shale gas have never stopped. And what also goes on are the greenwashing and the continuous propaganda in all media and politics for a ‘green capitalism’.

Planet of the humans shows in detail how innumerable ‘green’ initiatives are really not much more than yet another vehicle to produce profit for banks, oil companies, the fossil energy industry and every kind of business attracted by subsidies and the promise of new markets. About environmental activists Gibbs and Moore ask themselves: “… I wonder, what are they hiding? And why are they hiding it? Is it their ignorance? Or is it something else? What if they themselves had become a  (inarticulate)? What if they’d made some kind of deal they shouldn’t have made?”

La dévastation de forêts pour la production de biomasse ou pour l’implantation de zonings éoliens n’a jamais cessé ; il y toujours des initiatives de fracking et d’exploitation de gaz de schiste. Et ce qui continue également sont l’écoblanchiment et la propagande permanente dans les média et la politique pour un ‘capitalisme vert’.

En effet, le documentaire montre en plein détail comment d’innombrables initiatives « vertes » ne sont en réalité qu’un vecteur de plus au profit de banques, compagnies énergétiques, producteurs d’énergies fossiles et tout autre entreprise attirée par les subventions et la promesse de nouveaux marchés. A propos des écologistes actifs, Gibbs et Moore se demandent donc: « … que cachent-ils ? Et pourquoi ? Est-ce un problème d’ignorance ? Ou autre chose ? Et s’ils avaient, eux-mêmes, été menés en bateau ? Et s’ils avaient passé une sorte d’accord, qu’ils n’auraient pas dû passer ? »

Alors, voici Planète des humains ou Comment le capitalisme a absorbé l’écologie, sous-titré en français. Le film dure 1h 40’, mais on peut aisément y entrer et sortir à n’importe quel moment.

The film takes 1:40, but it’s very easy to get in and out at any moment you wish. Here’s the original version.

Contre-attaque

Trente milliards d’euros, c’est le montant que des pratiques d’évasion fiscale feraient perdre chaque année à l’état belge. Pour comparaison, le budget annuel de l’éducation en Communautés française et flamande est de l’ordre de 20 milliards d’euros. Les Dubaï Papers, quelques 16.000 documents révélés par un lanceur d’alerte en 2018, ont établi le rôle crucial d’experts-comptables, avocats fiscalistes et réviseurs d’entreprise dans l’organisation mondiale de ces magouilles. En ce qui concerne le volet belge de ce dossier, l’organisation Attac a déposé des plaintes déontologiques contre trois organisateurs bien connus. Chaque citoyen, toute organisation peut se joindre à ces plaintes d’une manière simple, gratuite et sans risque.

En 2019 le journaliste Frédéric Loore publie sur Paris Match un ample dossier sur le volet belge des Dubaï Papers, révélant des noms d’individus et d’organisations impliqués dans cette évasion fiscale à grande échelle. D’un point de vue politique ou social, il ne faut pas se laisser tromper par la distinction entre évasion et fraude fiscale. L’évasion fiscale serait la pratique d’un contribuable de diminuer au maximum sa dette fiscale en utilisant des procédures légales, tandis que s’il recourt à des pratiques illégales, on parlerait de fraude fiscale. L’objectif et les résultats sont pourtant les mêmes : ne pas payer ses impôts légitimes. On a vu encore très récemment – et aujourd’hui encore, d’ailleurs – pendant la crise du covid-19 les ravages qu’ont causés les politiques d’austérité qui depuis des décennies mettent à mal les services publics sous prétexte qu’il n’y a pas d’argent. Alors, comme l’écrit Jean-Claude Garot sur Pour en décembre 2019 :

Face à une évasion fiscale énorme et en croissance continue, face à des inégalités de plus en plus insupportables (la Belgique a l’un des taux de pauvreté des enfants les plus hauts d’Europe : 40% des enfants grandissent dans la pauvreté à Bruxelles, 25% en Wallonie et 10% en Flandre), face au délabrement de tous les services publics, il ne faut effectivement pas attendre le déroulement d’un procès (l’État Belge s’est constitué tout récemment partie civile) qui va durer de longues années à l’instar de la fameuse affaire dite des « sociétés de liquidités » qui a duré 20 années de 1995 à 2015 avec les mêmes organisateurs que ceux impliqués dans les Dubaï Papers de 1985 à 2018 et qui sauront utiliser au mieux les recours de toute nature, les procédés dilatoires et autres manœuvres destinées à jouer avec les délais de prescription.

Mondialement, il y a toute une industrie de l’évasion fiscale, qui n’inclut non seulement les grands cabinets d’audit financier (KPMG, Deloitte, PWC et Ernst & Young), mais également des experts-comptables belges comme Guy Ollieuz, ou des avocats fiscaux comme Thierry Afschrift et Arnaud Jansen. A propos de ces deux derniers, Pour note :

Maître Thierry Afschrift est le pape du « No Tax », il fait valoir son idéologie dans nombre de médias, enseigne depuis 41 années à l’ULB/Solvay, est juge conseiller suppléant auprès de la Cour d’Appel de Bruxelles (6ème Chambre fiscale) depuis au moins 20 années sans discontinuer et conseille à ses heures le gouvernement. Maître Arnaud Jansen a quant à lui été très impliqué au Barreau en tant que membre du Conseil de l’Ordre de 2002 à 2006 ; à ce jour il est membre du conseil de discipline des Barreaux Francophones du ressort de la Cour d’Appel de Bruxelles et membre assesseur au conseil de discipline pour le Barreau de Bruxelles. Il est par ailleurs candidat à la succession du Bâtonnier en 2020.

L’initiative innovante de la part d’Attac (à laquelle peut donc participer tout.e citoyen.ne ou organisation solidaire) consiste en des plaintes déontologiques auprès de l’Ordre des avocats du Barreau francophone de Bruxelles d’une part, et auprès de l’Institut des Experts Comptables, d’autre part. Dans les trois cas, la plainte vise à ce que le bâtonnier ou le président de l’Institut apprécie l’extrême gravité des faits au regard des règles déontologiques qu’il a pour mission de faire respecter (les Dubaï Papers mettent en évidence entre autres le recours à de fausses factures et à des factures antedatées).

Chacun peut se joindre à ces procédures. Attac a mis sur son site trois modèles de plaintes spécifiques à propos d’Afschrift, Jansen et Ollieuz (voire sous Comment porter plainte en tant que personne physique ?). Perso, je ne suis pas très heureux avec la formulation que suggère Attac, mais comme l’organisation le spécifie elle-même : « (facultatif mais encouragé) personnalisez le message avec des éléments qui vous tiennent à cœur ». (Et n’oubliez pas de joindre une photocopie de votre carte d’identité.)

Donc : dans les plaintes contre les avocats, je ne mentionnerais pas « l’article paru le 17 décembre dernier dans la Libre Belgique», que je ne connais pas, mais je me tiendrais aux articles de Frédéric Loore sur Paris Match. Et deuxio, je ne suis en général pas partisan de punition, plutôt de réparation. Exiger que quelqu’un soit puni n’est pas mon style. Par contre, le texte du courriel à propos de l’expert-comptable Ollieuz me paraît beaucoup plus civilisé et correct, et je formulerais donc une variante de ce texte-ci pour ma plainte auprès du bâtonnier bruxellois.

Pour terminer, je cite encore une fois Jean-Claude Garot, qui exprime clairement ce qui est en jeu :

Intervenir dès maintenant dans le cadre de plaintes déontologiques, c’est s’inviter dans le processus d’une affaire qui, sinon, échapperait complètement à la société civile, prendre à témoin une communauté de 4.839 avocats francophones, mettre sur le devant de la scène les organisateurs de l’évasion fiscale, les concepteurs du système qui pille les nations et c’est en cela contribuer de manière beaucoup plus efficace au combat contre la fraude et l’évasion fiscale qu’en se limitant à la seule dénonciation des bénéficiaires.

S’emparer du dossier des Dubaï Papers, c’est aussi lui donner une dimension politique qu’il n’a pas aujourd’hui : la Belgique est un paradis fiscal pour les riches, mais il n’empêche qu’elle est aussi victime d’évasion fiscale à grande échelle de la part des riches qui considèrent qu’il existe des paradis encore plus attrayants. Et cela, les Dubaï Papers le démontrent sur une longue période de 1985 à fin 2018, pendant laquelle le citoyen entendait ses dirigeants clamer leur volonté de lutter contre l’évasion fiscale. Les Dubaï Papers sont la parfaite démonstration du choix délibéré d’une infime minorité, le « gratin de la société », de ne plus faire société, avec l’aide d’avocats fiscalistes chèrement rémunérés.

S’emparer du dossier permet aussi de dénoncer à quel point tant le citoyen que la magistrature ont été abusés par les protagonistes de l’affaire dite des « sociétés de liquidités » qui sont les mêmes que ceux de l’affaire des Dubaï Papers : pendant que se déroulait sur 20 années l’instruction et le procès des « sociétés de liquidités », ceux qui étaient mis en accusation et ceux qui les défendaient continuaient d’agir de concert pour servir les intérêts de riches clients dans le cadre d’un vaste système international d’évasion fiscale frauduleuse. La parution des articles du journaliste indépendant Frédéric Loore a permis de relater les chronologies entrecroisées des deux affaires. Leur lecture est proprement stupéfiante et ne peut que laisser pantois même les plus avertis et les plus cyniques face à tant d’impostures.

Il n’existe pas d’autre moyen pour s’emparer de ce scandale que de faire comme Attac et de porter plainte auprès du Bâtonnier de l’Ordre Francophone des avocats du Barreau de Bruxelles. Tant les associations que les personnes physiques sont en droit de le faire. Ne pas le faire, c’est renoncer à une opportunité unique.