platte band

‘Macht kaputt, was Euch kaputt macht’ zongen die van Ton Steine Scherben in het begin van de jaren 1970. Vandaag de dag, in West-Europa, wordt het motto weer volop in acht genomen. Misschien het meest bekend zijn op dit ogenblik de acties van Tyre Extinguishers. Die deelden op 8 maart enthousiast op Telegram deze inspirerende… Lees verder platte band

pneu à plat

« Macht kaputt, was Euch kaputt macht », chantaient les Ton Steine Scherben au début des années 1970. Aujourd'hui, en Europe occidentale, cette devise est à nouveau à l’ordre du jour. Les actions menées par Tyre Extinguishers sont peut-être les plus connues à l'heure actuelle. Le 8 mars, ceux-ci ont partagé avec enthousiasme cette photo inspirante sur… Lees verder pneu à plat

foucault on chatgpt

Is this comical, serious or frightening? Michel Foucault on ChatGPT, Artificial Intelligence, and the Disappearance of the Human, Theoretical Puppets, 9 January 2023 This video explores the use (and potential misuse) of ChatGPT. The experimental dialog it features was created by means of this large language model. The result is baffling, seemlessly flowing in appearance… Lees verder foucault on chatgpt

stilte

Soms lijkt het wel alsof de meest populaire componist van de twintigste eeuw John Cage is – en dan vooral vanwege zijn bijna iconische compositie 4'33". Regelmatig zie je verwijzingen naar het werk, alsof het een code of symbool is voor alles wat te maken kan hebben met het niets, stilte, leegte, willekeur, zen, de… Lees verder stilte

chanoeka – khanike

De opstand van de Maccabeeën mag dan wel gericht zijn geweest tegen de heerschappij van de Seleukiden, hun slachtoffers waren op de eerste plaats de hellenistische, zeg maar de moderne joden van die tijd. En ook Evelyn Tauben noemt de Maccabeeën religieuze zeloten, die hun overtuiging met geweld, moord, gedwongen bekering en besnijdenis (verboden door Antiochos) opdrongen aan de meer geassimileerde joden van die tijd. Het verhaal over het wonder van het kruikje olie dat de menora acht dagen lang deed branden, zou later ...