laura conti: ecologie en klasse

We? Wie is ‘we’? Tegenwoordig probeert men in de media om de haverklap je ergens bij te betrekken met ‘we’: ‘we scrollen twee uur per dag door TikTok’, ‘we nemen onze smartphone mee naar bed’, ‘wat we zeggen, hoe we het zeggen, en waarom’, ‘waarom we bang zijn voor …’. En nu dus ook weer ‘we wisten dat de planeet in gevaar was en we deden niets’. Ik voel mij daar helemaal niet door aangesproken – daar  kom ik later nog op terug.

laura conti: ecology and class

For her, ecology is both a science and an awareness "that there is a future, a responsibility for that future". Ecology is therefore inseparable from politics – politics in the sense of the art of governing and the art of living as a community. That way, ecology is a field of struggle, or more precisely, of class struggle. The struggle for the environment encompasses the workers' struggle for a clean working environment, for healthy living and working conditions – and vice versa: public health requires a clean environment.

platte band

‘Macht kaputt, was Euch kaputt macht’ zongen die van Ton Steine Scherben in het begin van de jaren 1970. Vandaag de dag, in West-Europa, wordt het motto weer volop in acht genomen. Misschien het meest bekend zijn op dit ogenblik de acties van Tyre Extinguishers. Die deelden op 8 maart enthousiast op Telegram deze inspirerende… Lire la suite platte band

pneu à plat

« Macht kaputt, was Euch kaputt macht », chantaient les Ton Steine Scherben au début des années 1970. Aujourd'hui, en Europe occidentale, cette devise est à nouveau à l’ordre du jour. Les actions menées par Tyre Extinguishers sont peut-être les plus connues à l'heure actuelle. Le 8 mars, ceux-ci ont partagé avec enthousiasme cette photo inspirante sur… Lire la suite pneu à plat

dubbeldoelkoe

Schrijft een filmrecensent: “Filmmakers vragen ons om te kijken door de ogen van varkens, schapen en koeien. Ook in de rechtspraak wint het idee terrein dat dieren geen figuranten zijn in het leven van de mens.” Aardig van die filmmakers, maar intussen zijn er veehouders die hun dieren zonder schroom als  ‘dubbeldoelkoeien’ beschouwen – en… Lire la suite dubbeldoelkoe

david bowie en de blauwe planeet

David Bowie, de eerste maanlanding, Olof Palme en de ‘geboorte van de groene beweging’ – had dat allemaal met elkaar te maken, zo’n vijftig jaar geleden? Volgens een artikel op Apache in ieder geval wel. De Zweedse auteur David Larsson Heidenblad koppelt slim de eerste VN-conferentie over het leefmilieu (Stockholm 1972) aan het verschijnen van… Lire la suite david bowie en de blauwe planeet