Home

Rivieren & meren is op de eerste plaats de voortzetting van http://durieux.eu/blog. Die website wil ik nu vooral gebruiken voor een deel van mijn archief van journalistieke en andere publicaties, en voor langere teksten en essays. Rivieren & meren heeft zijn eigen berichten, die vooral zijn onder te brengen in twee categorieën (netwerken en een beter leven), maar zal ook verwijzen naar de stukken die op durieux.eu verschijnen.

 

En premier lieu rivières & lacs est la continuation de http://durieux.eu/blog. Dorénavant ce site contiendra avant tout une partie de mon archive de publications journalistiques et autres, et des essais et des textes plutôt extensifs. Rivières & lacs comporte ses propres messages, qui se rangeront surtout dans les deux catégories réseaux et une meilleure vie, mais renvoie également aux textes qui apparaîtront sur durieux.eu.

 

Rivers & lakes is in the first place the continuation of http://durieux.eu/blog. From now on, this site will mainly contain part of my archive of journalistic and other publications, and essays and other longer articles. Rivers & lakes has its own blog posts, mostly related to the categories Networks and A better life, but it will also refer to the texts published on durieux.eu.