nature humanity women

Rather accidentally I just read an account of Val Plumwood’s encounter with a crocodile. This was new to me, but I do remember Plumwood as a feminist philosopher who wrote about sex and gender, nature and culture, diversity and ecofeminism at the end of the 1980’s. First the story about the crocodile. Val Plumwood was… Lire la suite nature humanity women

virus natuur cultuur

... Omgekeerd toont de covid-19 pandemie mooi aan dat natuur wel degelijk een actor is die ingrijpt in het menselijk leven. Bruno Latour wijst daar al dertig jaar op. Een conceptueel model waarin mensen en menselijke activiteit op een gelijkwaardig niveau omgaan met niet-menselijk leven kan bijgevolg niet uitgaan van de scheiding tussen cultuur en natuur; zo’n model moet per definitie hybride zijn. (Hoeft eigenlijk het onderscheid cultuur – natuur samen te vallen met dat tussen menselijk en niet-menselijk? Is het onderscheid tussen menselijk en niet-menselijk wel zinvol? Zoveel vragen nog.) En hybride, hoezo? ... Een essay van zo'n 2000 woorden. Versie in pdf onderaan

taliban and islamism

A friend of mine, living in North Africa and a hajji himself, sent me a reaction.  The Taliban have learnt a few things, he wrote; they will now deceive more skilfully than before. They might grant some rights to women, should they be interested in the recognition of their Islamic emirate by the US – but I think they really don’t care. And make no mistake, the Taliban’s victory is a victory for the whole Islamist Muslim world, just like when they all stood behind Saddam Hussein when he bawled against the US. Every single fact that might humiliate the US or the Western world, is perceived as a victory. That’s the game Erdogan’s playing, and that the Taliban will be playing. In addition, next year it will be a hundred years since the fall of the last caliphate, the Ottoman empire. It’s hard to imagine a more symbolic restart.

etnische studies

Hoe moeilijk kan het zijn onderwijs aan te bieden dat inhoudelijk recht doet aan de diversiteit van de leerlingen/studenten/scholieren voor wie het bedoeld is? Behoorlijk moeilijk, zo blijkt soms. (...) Hoe ingewikkeld deze dekolonisering van het onderwijs zelfs in de bakermat ervan ligt, blijkt uit recente verwikkelingen in California. Daar proberen namelijk allerlei verschillende belangengroepen, die alle menen een onderdrukte (etnische) minderheid te vertegenwoordigen, gezichtspunten van anderen uit het curriculum te verwijderen.

discrimination

In so many different languages people say AMEN to conclude a prayer or to confirm what has just been stated. ‘That’s how it will be, full stop, amen, finished!’ US Representative Emanuel Cleaver (Dem.) however has recently discovered a new connotation in this centuries old term: it is an offence against gender neutrality. Last Sunday,… Lire la suite discrimination