virus nature culture

The covid-19 pandemic shows nicely that nature is indeed an actor that intervenes in human life. Bruno Latour has been pointing this out for thirty years. A conceptual model in which people and human activity deal with non-human life on an equal level cannot therefore be based on the separation of culture and nature; such a model should by definition be hybrid. (Does the distinction between culture and nature have to coincide with that between human and non-human? Does the distinction between human and non-human make sense? So many more questions. ) And hybrid, why? Because ... An essay of some 2100 words, pdf file at the end

virus natuur cultuur

... Omgekeerd toont de covid-19 pandemie mooi aan dat natuur wel degelijk een actor is die ingrijpt in het menselijk leven. Bruno Latour wijst daar al dertig jaar op. Een conceptueel model waarin mensen en menselijke activiteit op een gelijkwaardig niveau omgaan met niet-menselijk leven kan bijgevolg niet uitgaan van de scheiding tussen cultuur en natuur; zo’n model moet per definitie hybride zijn. (Hoeft eigenlijk het onderscheid cultuur – natuur samen te vallen met dat tussen menselijk en niet-menselijk? Is het onderscheid tussen menselijk en niet-menselijk wel zinvol? Zoveel vragen nog.) En hybride, hoezo? ... Een essay van zo'n 2000 woorden. Versie in pdf onderaan

wilde dieren, afrika en corona

In een lang artikel op de mooie website Africa is a country heeft de Keniaanse carnivore ecologist Mordecai Ogada het over de relaties tussen milieubescherming, toerisme en overleven in het Kenia van vandaag. Zijn stuk, dat begint met een kijk op de westerse hypocrisie in de kritiek op hoe men in China omgaat met levend eten, ...

une autre pandémie

On aurait tendance à l’oublier en ces temps de corona, mais en ce début du 21ème siècle, il y a toujours le VIH et le sida. A travers le monde environ 37 millions de gens seraient séropositifs, dont septante pourcent vivant en Afrique. Pendant le dernier quart de siècle, plus de 26 millions de personnes… Lees verder une autre pandémie

let the old folks die

Dan Patrick is the vice governor of Texas, USA. Texas, where you don’t throw your garbage out of the car window, where you don’t leave your house without your gun (but you’re requested to leave it in the car when entering the gas station shop), where the tomato ketchup on your hamburger is sufficient for… Lees verder let the old folks die