a thing called truth

Who decides whether news is ‘fake’ or true? How to decide which facts are real or ‘alternative’? The well-educated, well-situated class – to which I think I belong – knows almost for sure when other people are misled. Through what mechanism? And does it matter? Sometimes it seems easy. There’s empirical evidence. If there are…

Lire plus

mijn zuster

Ruprecht wil niet alleen weg van “de bleeke gezichten met hun vischachtige kilheid” in Europa, hij wil ook terug naar Maria, het donkere meisje met wie hij zijn jeugd heeft doorgebracht op het landgoed van de familie. De herinnering aan haar houdt voor hem nog steeds een belofte in van sensualiteit en erotiek. Hij kent het gerucht dat Maria eigenlijk het buitenechtelijke kind is dat zijn vader verwekt heeft bij een van de bediendes, maar “Dat kon zoo zijn. Maar dat kon ook heel anders zijn.” Je voelt het al snel aankomen: vijftig pagina’s verder blijkt de negerin Maria waar hij naar verlangt wel degelijk zijn halfzus.

Lire plus

Musique et chaos

La musique, peut-elle conjurer le chaos ? En tout cas, elle peut repousser le chaos. Si l’on ne considère la musique que comme la combinaison de rythmes et de mélodies, c’est clair. Mais même dans ses approches à première vue les plus chaotiques, comme l’indéterminisme de Cage, le free jazz ou les chants guerriers des peuples indiens des Saulteaux, il y toujours cette organisation de hauteur, timbre, volume et durée qui produit ce qu’on appelle musique.

Lire plus